You are here

Plan- og Teknikudvalget

Udvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på det tekniske område og på arealanvendelsesområdet.
  • Lokalplanlægning og øvrig administration af planlovgivningen, bortset fra kommuneplanlægning
  • det åbne land
  • arkitektur
  • byfornyelse
  • bygningsmyndighed
  • trafik- og mobilitetsplanlægning
  • veje og stier
  • parker og grønne områder i byerne, offentlige legepladser og havnearealer
  • Boligreguleringsloven
  • Drift af arealer og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område 

Plan- og Teknikudvalgets medlemmer

Dagsordener og referater fra udvalget

Kontakt

Byrådssekretariatet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling HR og Byrådssekretariatet
Administration Kommunaldirektøren
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

25.11.2019