You are here

Plan- og Teknikudvalget

Udvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på det tekniske område og på arealanvendelsesområdet.
  • Lokalplanlægning og øvrig administration af planlovgivningen, bortset fra kommuneplanlægning
  • Det åbne land
  • Arkitektur
  • Byfornyelse
  • Bygningsmyndighed
  • Trafik- og mobilitetsplanlægning
  • Veje og stier
  • Parker og grønne områder i byerne, offentlige legepladser og havnearealer
  • Boligreguleringsloven
  • Drift af arealer og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område 

Plan- og Teknikudvalgets medlemmer

Dagsordener og referater fra udvalget

Kontakt

Byrådssekretariatet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Kommunaldirektøren
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

07.01.2020