You are here

Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd

Roskilde Kommunes Byråd nedsatte i 2015 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, der holdt stiftende møde d. 25. august 2015.

Formål

Rådet har til formål at være et forum, hvor erhvervslivet og faglige organisationer i fællesskab giver råd og vejledning om, hvordan man lokalt kan udvikle det lokale arbejdsmarked, så det lokale erhvervsliv har den arbejdskraft, de skal bruge, og så man på det lokale arbejdsmarked samtidig bidrager til at udvikle ledige og sygemeldte, så disse kan komme ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet (CSR-indsats).

Medlemmer

• 3 repræsentanter fra erhvervslivet,
• 3 repræsentanter for de faglige organisationer,
• Formand og et medlem fra Roskilde Kommunes udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering
• Formand og et medlem fra Roskilde Kommunes Beskæftigelses- og Socialudvalg
Rådet kan supplere sig med yderligere to medlemmer, hvis rådet finder det hensigtsmæssigt.

Formanden for Roskilde Kommunes Beskæftigelses- og Socialudvalg er formand for rådet.

Nuværende medlemmer:

  • Formand: Bent Jørgensen

Repræsentanter fra erhvervslivet:

  • Vakant

Repræsentanter for de faglige organisationer:

  • Birte Lundsgaard
  • Rune Kent
  • Tina Pedersen

Repræsentanter for Roskilde Kommunes Beskæftigelses- og Socialudvalg og Roskilde Kommunes udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering:

  • Lars Lindskov
  • Camilla Vilby-Mokvist
  • Susanne Lysholm Jensen

Ifølge forretningsordenen afholdes normalt ordinært møde 2 gange om året.

Beskæftigelsesrådet sekretariatbetjenes af Sekretariatet for Social, Job og Sundhed.

Kontakt

Sekretariat for Social, Job og Sundhed
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

20.01.2020