You are here

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Udvalget varetager forvaltning af opgaver på kommunens sundhedsområde, ældre- og omsorgsområde
  • den overordnede sundhedsindsats, herunder sundhedsaftaler
  • overordnet sundhedspolitik og –strategi
  • sundhedsøkonomi
  • sundhedspleje
  • forebyggelse og sundhedsfremme, herunder eventuelle sundhedscentre
  • tandpleje
  • frivilligmidler i henhold til serviceloven
  • ældreområdet, herunder plejecentre, madservice, hjemmepleje mv.
  • genoptræning
  • hjælpemidler

Sundheds- og Omsorgsudvalgets medlemmer

Oversigt over lukkede sager på Sundheds- og Omsorgsudvalget, der er blevet åbnet efter publicering af referatet, kan ses her.

Oversigt over lukkede sager fra Ældre- og Omsorgsudvalget, der er blevet åbnet efter publicering af referatet, kan ses her.

Oversigt over lukkede sager fra Forebyggelses- og Socialudvalget, der er blevet åbnet efter publiceringen af referatet, kan ses her.

Dagsordener og referater fra udvalget

Kontakt

Sekretariat for Social, Job og Sundhed
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

20.08.2020