You are here

Udvalget for Folkeskolereformen

Byrådet nedsatte et midlertidigt udvalg for folkeskolereformen, som afsluttede sit arbejde i 2015. Her kan du læse mere om udvalget og dets arbejde.

Borgmesteren var født medlem og formand for udvalget, og formanden for Skole- og Børneudvalget blev udpeget. Derudover var der et byrådsmedlem fra hvert parti samt ti repræsentanter fra skolereformens eksterne parter.

Udvalget for Folkeskolereformen forberedte og rådgav byrådet, da de traf beslutninger om fremtidens folkeskole i Roskilde Kommune. Udvalget kom med indspil og løsningsforslag til byrådet og Skole- og Børneudvalget (SBU) om nye læringsformer, strukturer, samarbejdsflader, ledelse og økonomi. Udvalget kom derudover med anbefalinger til Økonomiudvalget (ØU) og byrådet om en overordnet vision og målsætninger for elevernes læring og trivsel i Roskilde Kommune.

Medlemmer i Udvalget for Folkeskolereformen

 • Joy Mogensen (A), formand
 • Claus Larsen (A)
 • Jeppe Trolle (B)
 • Lars Lindskov (C)
 • Merete Dea Larsen (O)
 • Birgit Pedersen (F)
 • Marianne Kiærulff (V)
 • Henrik Stougaard (Ø)
 • Peter Hansen, Roskilde Lærerforening
 • Bertha Langhoff Hansen, BUPL
 • Ea Højholt Kristensen, FOA - pædagogisk sektor
 • Bjarne Hvidkjær, Skolebestyrelser, Jyllinge Skole
 • Emilie Bisgaard, Elevråd, Himmelev Skole
 • Lars Nielsen, Skoleledere, Østervangskolen
 • Olav Karup Clausen, Klubledere
 • Prorektor Lena Venborg Pedersen, Forskning, UCSJ
 • Marie-Louise Munter,  Erhvervslivet, MISSWORD
 • Sonja Olsson, Fritidsområdet, Roskilde Handicap Idrætsforening

Dagsordener og referater fra udvalget

Hvad er et § 17, stk. 4 udvalg

Nedsættelse af særlige udvalg

Kommunestyrelsesloven:

§ 17. Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg samt et eller flere stående udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten. Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige halvdelen af kommunalbestyrelsens medlemstal.

Stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

Se bekendtgørelsen

Kontakt

Skole- og Børnesekretariatet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

08.01.2018