You are here

Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering (§17 stk. 4)

8. juni 2018 tiltrådte Roskilde Kommunes ny-sammensatte Udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering, i daglig tale kaldet Erhvervsudvalget.

Udvalget for Erhverv, Vækst og Globalisering er nedsat med henblik på

 • at skabe den gode dialog mellem Roskilde Kommune og en række toneangivende erhvervsorganisationer
 • at sikre udviklingen af gode vækstbetingelser for virksomheder og turismeaktører
 • at skabe, tiltrække og fastholde arbejdspladser samt understøtte, at flere turister besøger destinationen
 • at sikre et højt niveau på den kommunale erhvervs- og turismeservice
 • at formulere Roskilde Kommunes fremtidige strategier og politikker indenfor erhverv, turisme og globalisering samt igangsætte projekter og initiativer i relation hertil

Udvalget refererer til og har indstillingsret til Økonomiudvalget og har kompetencer til at igangsætte projekter og initiativer indenfor rammerne af Erhvervs- og Vækstpolitikken samt Turismepolitikken. Udvalget arbejder således med nogle meget centrale og brede politiske dagsordener med berøring til andre politiske udvalg. Udvalget sekretariatsbetjenes af Erhvervsafdelingen.

Fra politisk side er udpeget følgende medlemmer af Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering:

Desuden er udpeget en række eksterne erhvervs- og turismerepræsentanter som medlemmer af udvalget:

 • Keld Nielsen (Dansk Industri/Stryhns AS) 
 • Carsten Johnsen (Dansk Erhverv/Beierholm)
 • Niels Moestrup (Dansk Byggeri/Moestrup Tømrer og Snedker)
 • Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark/FB-Gruppen)
 • Rune Tarnø (Erhvervsforum Roskilde/TVC Advokatfirma)
 • Torben Stevold (Roskilde Handel/Danske Bank)
 • Morten Thomsen Højsgaard (Visit Fjorlandet/ROMU)
 • Ole Holtse Olsen (LO Roskildeegnen/3F)
 • Jesper Østrup (Roskilde Campus/Roskilde Tekniske Skole)
 • Jesper Steen Christensen (Finans Danmark/Danske Bank)

Læs Roskilde Kommunes erhvervspolitikker og udviklingsaftaler her

Dagsordener og referater fra udvalget

Hvad er et § 17, stk. 4 udvalg

Nedsættelse af særlige udvalg

Kommunestyrelsesloven:

§ 17. Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg samt et eller flere stående udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten. Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige halvdelen af kommunalbestyrelsens medlemstal.

Stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

Se bekendtgørelsen

Kontakt

Byrådssekretariatet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Kommunaldirektøren
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

01.03.2021