You are here

Høringer, borgermøder og afgørelser

Du kan indsende høringssvar eller klage over afgørelser.

Se Region Sjællands aktuelle høringer her.

Afgørelser

Overskrift Klagefristsort descending
Skovrejsning på ejendommen Højbyvej 59 er ikke omfattet af krav til miljøvurdering.
24-09-2020
Skovrejsning på ejendommen Højbyvej 61 er ikke omfattet af krav om miljøvurdering
24-09-2020
Etablering af terrænnært industrielt jordvarmeanlæg Tunevej 30 er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (VVM)
24-09-2020
Landzonetilladelse til garage på Kirkerupvej 25, matr.nr. 2d m.fl. Kirkerup By, Kirkerup
25-09-2020
Skovrejsning på ejendommen Havdrupvej 9, 4622 Havdrup er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (VVM)
29-09-2020
Afgørelse om etablering af rørbro i Øde Hastruprenden ved station 4278 - 4284 m ifølge gældende regulativ
02-10-2020
Tilladelse efter VFL § 26 til midlertidig grundvandssænkning
02-10-2020
Påbud om ændrede/nye vilkår for reduktion af lugt fra Solum Roskilde
02-10-2020
Tilladelse efter VFL §20 til vandinding til Hedehusene Grusgrav
02-10-2020
Landzonetilladelse til garage på Dilhøj 3, 4000 Roskilde, matr. nr. 8K Tågerup By, Kirkerup
05-10-2020
Landzonetilladelse til ændret arealanvendelse på Ågerup Renseanlæg samt midlertidig skurby, Lindebjergstien 50, 4000 Roskilde. matr. nr. 4m Gundsølille By, Himmelev
05-10-2020
§ 19 tilladelse til kunstgræsbane
09-10-2020
Lovliggørende tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til udlægning af neddelte tæpperester på ridebane
09-10-2020
Landzonetilladelse til at etablere en sø på matriklen Vibygård Hgd., Syv 2U - Højbyvej 59
13-10-2020
Landzonetilladelse til at etablere en sø på matriklen Vibygård Hgd., Syv 2v - Højbyvej 61b.
13-10-2020
Påbud af vilkår om terminalstøj, overfladevand samt præferencebane i miljøgodkendelse af Roskilde Lufthavn
13-10-2020
Skovrejsning på ejendommen Brordrupvej 37
22-10-2020
Afgørelse om at projekt for nyt afløb for Kattinge Sø via Gedebæksrenden
22-10-2020
Bemyndigelse til færdsel langs udvalgte vandløb
31-10-2020

Senest opdateret

01.09.2020