You are here

Ældrepolitik

Vision

Den ældre borger i Roskilde Kommune, som bliver visiteret til ydelser indenfor hjemmeplejen eller til en plejebolig, skal opleve en respektfuld og værdig pleje af høj kvalitet.

Vi ønsker, at de ældre borgere i Roskilde skal opleve, at der er sammenhæng i de ydelser, de modtager, og at de modtager hjælp til selvhjælp så de længst muligt bliver i stand til at tage vare om egen livssituation.

Godkendt i Byrådet den 25. november 2015.

Målsætninger og mål

 • Politiske målsætninger for at indfri visionen:

  • Borgere modtager hjælp til selvhjælp, når de er visiteret til ydelser, og at medarbejderne har fokus på rehabiliterende (aktiv) hjælp frem for kompenserende (passiv) hjælp
  • Borgere, der bor i plejebolig eller modtager hjælp i eget hjem udtrykker tryghed og tilfredshed med de ydelser de får leveret
  • Brugere af hjemmeplejen oplever kontinuitet, værdighed og respekt, når de modtager hjælp fra hjemmeplejen
  • Der er adgang til god, brugbar og forståelig information om de ydelser, der leveres af hjemmeplejen, og om de kriterier, der ligger til grund for, om man er berettiget til hjælp
  • Borgeren oplever, at der er genkendelighed mellem de ydelser, der er visiteret til og de ydelser der leveres
  • De lokale sociale fællesskaber styrkes med henblik på at forebygge ensomhed og social isolation hos ældre borgere
  • Ældre borgere i Roskilde Kommune får mulighed for at leve et mere aktivt hverdagsliv, både fysisk, mentalt og socialt
 • Politiske mål, der sættes særligt fokus på:

  1) Målet er: at alle borgere på både plejecentre og i hjemmeplejen ved udgangen af 2016 har en tværfaglig rehabiliteringsplan med individuelle mål.

  Målemetoden er: at der ultimo 2016 gennemføres en samlet måling på antal rehabiliteringsplaner.

  2) Målet er: at alle borgere med demens og deres pårørende oplever, at de har fuld adgang til Roskilde Kommunes specialviden indenfor demensområdet, og at de modtager en værdig, respektfuld og tillidsvækkende indsats baseret på forløbsprogrammet for demens.

  Målemetoden er: at der gennemføres en undersøgelse ultimo 2016 af, hvordan borgere med demens og deres pårørende anvender adgangen til Roskilde Kommunes specialviden indenfor demens.

  3) Målet er: at Roskilde Kommune bliver modelkommune i forhold til tværsektorielle løsninger med det formål, at borgeren i videst muligt omfang kan plejes og behandles i eget hjem, når det er muligt og i kommunale sundheds- og omsorgscentre, eller et af kommunens midlertidige tilbud, hvor det er muligt.

  Målemetoden er: at ultimo 2016 dokumenteres på omfanget og indholdet i løsningerne.

Publikation

Senest opdateret

13.08.2019