You are here

Energibesparelser i kommunale bygninger

  • Solceller på rådhuset

    Solceller på rådhuset

Siden 2009 er der investeret 60 mio. kr. i energibesparelse i kommunale ejendomme, og der er afsat yderligere 25 mio. kr. hvert af årene 2013 og 2014.

Se resultater af kommunens grønne regnskab

Investeringerne har indtil maj 2013 medført besparelser på udgiften til varme og el for ca. 7 mio. kr.

Energispareprojekterne udføres i tæt sammenhæng med den kommunale bygningsvedligeholdelse, så Roskilde Kommune får mest muligt for pengene. Energispareprojekterne reducerer institutionernes energiforbrug, men de bidrager også til at forbedre de kommunale ejendommes vedligeholdelsesmæssige tilstand.

Solceller

Roskilde Kommune har sammen med Region Sjælland og 12 andre Sjællandske kommuner fået tilsagn om støtte fra EU til etablering af solceller og andre energibesparelser. I denne sammenhæng har Roskilde Kommune indgået aftale omkring etablering af ca. 6000 m2 solceller til en samlet entreprise på 12 mio. kr.

Solvarmeanlæg

Der findes flere typer solvarmepaneler. F.eks. plan-solfanger og vacum-solfanger. Begge modeller er installeret i Roskilde kommune.

Ventilationsanlæg

Mange ventilationsanlæg er blevet skiftet til nye anlæg med effektiv varmegenvinding og spare-motorer.

Gaskedler

I Roskilde kommune er stort set alle gaskedler nu skiftet til nye energirigtige modeller.

Klimaskærm

I Roskilde kommune er vi i fuld gang med at udskifte termoruder til energiruder. Efterisolering udføres overalt, hvor det kan lade sig gøre. Der foretages f. eks altid efterisolering i forbindelse med tagudskiftninger.

Belysning

Belysningsarmaturer er langt mere energieffektive end tidligere. Den nye LED-teknologi er lovende for fremtiden. Sensorer hjælper os med at dæmpe lyset, når der er dagslys nok eller slukke lyset, når der ikke er personer til stede.

Jordvarme

Vi har etableret jordvarme i flere ejendomme, som tidligere var el-opvarmet eller opvarmet med oliefyr.

Senest opdateret

09.08.2019