You are here

Frivilligpolitik

Vision

Godkendt i Byrådet den 17. juni 2015

Roskilde Kommune bidrager til at skabe gode rammer og synlighed omkring en mangfoldig frivillig social indsats, der fremmer det aktive medborgerskab og styrker borgernes sociale liv, sundhed og trivsel.

Målsætninger og mål

 • Politiske målsætninger for at indfri visionen:

  • Skabe rammer der giver borgerne mulighed for og lyst til at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og fællesskaber og dermed fremme aktivt medborgerskab.
  • Etablere konstruktive og smidige samarbejder mellem kommunen og frivillige aktører, hvor målet er fælles innovation, dialog og nytænkning omkring udvikling af velfærdsområdet.
  • De frivillige sociale foreninger og Roskilde Kommune har hver sine styrker og mål. Det er derfor afgørende, at samspillet foregår med respekt, tillid og forståelse for hinandens roller og vilkår. Frivillige løser de opgaver, som normalt ikke vil være løst. Frivilligt arbejde har til formål at hjælpe eller gøre noget for andre, og frivilligt arbejde er ulønnet. Frivillige er ikke alternativ arbejdskraft i forhold til kommunens ansatte. Medarbejderne har det faglige ansvar og løser myndighedsopgaver, kerneopgaver samt driftsopgaver. Frivillige kan indgå som supplement i opgaveløsningen.
  • Medvirke til at opbygge kapacitet blandt de frivillige sociale foreninger, så de er i stand til at indgå i konstruktive samarbejder omkring løsning af velfærdsopgaver.
  • Sætte fokus på sundhedsfremme og forebyggelse gennem prioritering af bevillinger til denne type aktiviteter.
 • Politiske mål der sættes særligt fokus på:

  Synliggørelse af det frivillige sociale engagement blandt borgere i Roskilde Kommune

  Målet er, at flere borgere skal kende til de mange frivillige sociale foreninger og deres aktiviteter. Der skal iværksættes initiativer, der gør det muligt for borgere i alle aldre at få kendskab til, hvor de kan deltage som frivillige eller som aktive borgere i sociale sammenhænge. Det skal ske ved anvendelse af digitale platforme og forskellige andre medier, og målrettet information til borgerne om foreninger og aktiviteter til og med forskellige målgrupper.

  Målemetoden er:

  • En undersøgelse i 2016 af hvor mange borgere, der besøger de digitale platforme, der udvikles og anvendes til formålet, samt af hvor mange borgere, der anvender og får adgang til målrettet information.

  Kendskab til aktiviteter i de frivillige sociale foreninger blandt medarbejdere i Roskilde Kommune

  Målet er, at medarbejdere i Roskilde Kommune, der har tæt borgerkontakt har et solidt kendskab til de mange frivillige sociale foreninger og deres aktiviteter. Der skal iværksættes initiativer, hvor medarbejdere nemt og fleksibelt kan indhente oplysninger om foreninger og aktiviteter, der er til gavn for de borgere de er i berøring med.

  Målemetoden er:

  • En undersøgelse i 2016 af medarbejdernes kendskab til og kontakt til frivillige sociale foreninger på de relevante områder.

  Samarbejde og mangfoldighed i de sociale foreninger

  Målet er, at der fortsat er et rigt socialt frivilligt engagement i Roskilde Kommune, hvor foreningerne lærer af hinanden og nytænker deres aktiviteter i samarbejde med borgere og andre aktører. Både gamle og nye aktiviteter skal fortsat blomstre i de mange sociale foreninger. Der skal være rum og mulighed for, at foreningerne lærer af hinanden, samarbejder og indgår i aktive netværk til gavn for borgerne og foreningerne.

  Målemetoden er:

  • At der i 2016 sker en afdækning af indholdet og bredden i de tilbud de frivillige foreninger tilbyder i forhold til borgere i alle aldre og målgrupper. Samtidig skal det afdækkes i hvilket omfang foreningerne samarbejder på tværs i udvikling og afholdelse af fælles aktiviteter.

Publikationer

Senest opdateret

09.05.2019