You are here

Initiativer for veteraner

Få overblik over Roskilde Kommunes indsatser for veteraner her på siden.

Mange danske kvinder og mænd har været udsendt for Danmark på internationale operationer. De har herigennem løftet en meget vigtig indsats på Danmarks vegne.

I Roskilde Kommune er vi særligt stolte af den indsats veteraner bosat i kommunen har ydet. Mange vender hjem styrket på kompetencer og kan dermed bidrage meget værdifuldt i de forskellige sammenhænge, de indgår i. Nogle vender hjem med fysisk eller psykisk mén fra tiden i international tjeneste.

Vi mener i Roskilde Kommune, at veteraner skal anerkendes for den meget vigtige indsats, de har ydet for det danske samfund.

Roskilde Kommune ønsker derfor på forskellig vis at bidrage til, at veteraner, i det omfang der er behov for det, mødes helhedsorienteret og med respekt.

Se landsdækkende veteranarrangementer på Veteranportalen

Indsatser

 • Samarbejde med Veterancentret

  Roskilde Kommune og Veterancentret i Ringsted samarbejder om kompetenceafklaring og beskæftigelse for veteraner ved at støtte, hjælpe og vejlede både sagsbehandlere og veteraner.

  Samarbejdet har fokus på både sygedagpengeområdet og på forelæggelse af sager for Rehabiliteringsteamet med henblik på indstilling til fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

 • Koordineret kommunal indsats overfor veteraner

  Roskilde Kommune samarbejder med Veterancenteret i Ringsted om en koordineret tværfaglig indsats for veteraner.

  Det skal sikre et koordineret samarbejde mellem medarbejdere indenfor arbejdsmarked, voksen/social og familie/børn (familier med problemer).

  Nogle veteraner har komplekse problemer, som de ikke altid selv forbinder med deres udsendelse, og her kan det have en betydning, at kommunale medarbejdere kender til veteranernes udfordringer.

 • Akuttilbud

  Det Akutte Døgntilbud på Toftebakken er for alle borgere i Roskilde Kommune, der oplever en akut psykisk krise og har behov for støtte og omsorg.

  Veteraner vil her uden henvisning kunne få støtte gennem samtale, en kriseplan og hvis det er nødvendigt, tilbydes en overnatning.

 • Sundhedsindsats for veteraner

  Veteraner har adgang til de tilbud, der er i Sundhedscenteret for alle borgere.

  Det er fx tilbud om stresshåndtering til borgere, der lider af let til moderat eller angst eller depression. men også tilbud om motionsvejledning mv.

  Sundhedscenteret har også tilbud til pårørende for at øge kendskabet til, hvordan man bedst kan leve tæt på og støtte en, der ikke trives psykisk.

 • Lokal veteranforening

  Såfremt veteraner bosiddende i Roskilde Kommune har et ønske om at danne en folkeoplysende forening, vil kommunen være behjælpelig med støtte til foreningsdannelsen.

  Kommunen kan stille lokaler til rådighed til møder og andre aktiviteter i foreningen på samme måde som for øvrige folkeoplysende foreninger. 

  Læs om mulighederne for at oprette en folkeoplysende forening her.

 • Højtideligholdelse af flagdagen den 5. september

  Roskilde Kommune højtideligholder flagdagen i respekt for Danmarks nuværende og tidligere udsendte.

  Arrangementet afholdes i samarbejde med relevante aktører, og det kan have forskelligt udtryk fra år til år alt efter samarbejdsparternes ønsker.

  Kommunens veteraner inviteres til arrangementet.

  Et fast element er en reception og taler ved borgmester og repræsentanter for soldater og veteraner.

 • Reduceret billetpris i Roskilde Badene

  Veteraner, der kan fremvise veterankort, kan få reduceret billetpris i Roskilde Badene svarende til den billetpris, som tilbydes pensionister og studerende.

  Har du ikke et veterankort, kan du bestille et her.

Senest opdateret

17.01.2020