You are here

Internationalt arbejde

Roskilde vil samarbejde internationalt.

Roskilde Kommune ønsker at lære af det store udland, deltage i relevante internationale projekter og samarbejde med centrale parter uanset geografi.

Vi opfordrer alle kommunens medarbejdere, borgere og politikere til at være åbne over for international inspiration og nye kontakter. Kommunens internationale arbejde skal naturligvis give et relevant udbytte, men indenfor den ramme er det op til den enkelte at søge et internationalt perspektiv på projekter eller arbejdsopgaver.

Nedenfor kan du læse mere om Roskilde Kommunes internationale arbejde.

Få mere at vide om

 • Den globale strategi

  Byrådet vedtog i marts 2013, en ny global strategi for Roskilde Kommune, som erstatter Ny Roskilde Kommunes internationale strategi fra 2007.

  Den globale strategi er udarbejdet i overensstemmelse med Roskilde Kommunes vision, udviklingsstrategierne og erhvervs- og turismepolitik.

  Strategien bygger på to hovedindsatser, med fire underprojekter:

  Udvikling af en "Velkommen til Roskilde pakke" for studerende, forskere og udstationerede, i tæt samarbejde med erhvervslivet, universiteter, videninstitutioner og organisationer:

  • Udvikling af et koncept for, og opstart af, velkomstpakke i borgerservice, og
  • Udvikling og markedsføring af et prospekt for Roskilde som uddannelsesby, med internationalt potentiale.

  Igangsætte og medfinansiere partnerskaber inden for kompetenceklynger, såsom, sundhed, cleantech og den kreative industri. Herunder udvikling og opstart af to partnerskaber:

  • Partnerskab med Risø DTU, Daejeon by i Sydkorea, og KAIST Tekniske Universitet , og
  • Partnerskab med Region Sjælland, RUC, UCSJ, Risø DTU, og byen Hanghzou i Zhejiang-provinsen i Kina.
 • Regionskontoret i Bruxelles

  Region Sjællands kommuner og Region Sjælland har sammen med Vækstforum Sjælland etableret et kontor i Bruxelles - ZealandDenmark EU Office.

  Kontoret skal udvikle og understøtte kommunernes, Region Sjællands, Vækstforums samt andre relevante aktørers europæiske interesser og aktiviteter på en række områder til gavn for udviklingen i hele regionen.

  Kontoret skal endvidere understøtte opbygningen af internationale netværk og skabe overblik over mulighederne for at hjælpe den lokale udvikling.

  Kontoret skal særligt bidrage til:

  • En internationalisering af Sjælland,
  • Rettidig viden om de EU-beslutninger, der er under opsejling,
  • At "brande" Sjællands mange aktører - og deres interesser - internationalt,
  • Deltagelse i projekter,
  • Bedre adgang til relevante netværk.

  Der er tre fastansatte på kontoret: en kontorleder, en redaktør og en projektmedarbejder. Dertil kommer en praktikant.

  På kontorets hjemmeside kan du finde Sjællands-relevant viden og nyheder fra Europa - og en gensidig orientering for EU-interesserede på Sjælland: i kommuner, region, Vækstforum, institutioner, organisationer, skoler og virksomheder. Du kan tilmelde dig specifik viden og nyheder fra Europa indenfor en række emner, og der er en oversigt over de vigtigste EU projektområder og vejledning hertil.

  Roskilde Kommune har jævnligt gjort brug af Bruxelleskontoret. Kommunen har således en god forbindelse til kontoret med et frugtbart samarbejde til følge.

 • Studieture

  Det er et mål i den internationale strategi, at der skal skabes muligheder for inspiration og kompetenceudvikling blandt politikere og medarbejdere. Politikere, ledere og medarbejdere skal have muligheder for at få et større perspektiv gennem nye kvalifikationer og erfaringer, så de faglige og personlige kompetencer udvikles.

  På dette grundlag holder politikere og administration øjne og ører åbne overfor den mulighed, at andre lande kan give inspiration til løsning af de hjemlige opgaver.

  Byrådet har med den internationale strategi den 28. februar 2007 besluttet, at hvert udvalg som minimum bør afholde én studietur pr. valgperiode, gerne tidligt i perioden for at få udbytte af erfaringsudvekslingen. Flere udvalg kan evt. deltage i samme tur. Studieturenes faglige indhold vægtes højt, og de skal evalueres skriftligt og offentliggøres her på hjemmesiden.

  Læs om program og evalueringer af internationale studieture for Roskilde Kommunes politiske udvalg siden 1. januar 2007.

 • Andre aktiviteter og projekter

  Roskilde Kommune deltager i mange internationale aktiviteter og projekter, og har gennem årene haft stort udbytte af at indgå i vidt forskellige internationale samarbejder.

  Søger du inspiration til at finde nye samarbejder og international inspiration til en bedre opgaveløsning? Her kan du læse om en række projekter, der måske kan være en øjenåbner.

Senest opdateret

09.08.2019