You are here

Klubpolitik

Vision

Godkendt i Byrådet den 2. september 2015.

Roskilde Kommunes klubber udvikler børn og unges sociale kompetencer og understøtter meningsfulde fællesskaber, der hvor børnene og de unge er, i skolen, i klubben, i gadebilledet og digitalt.

Målsætninger og mål

 • Politiske målsætninger for at indfri visionen:

  • Styrke de meningsfulde fællesskaber og modvirke ensomhed blandt unge
  • Klubberne skal have en tydelig rolle i den sammenhængende dag for børnene, så klubberne støtter op om børnenes læring i en varieret dag
  • Klubberne skal være præget af aktiviteter med kreativitet, kultur og bevægelse, der er med til at fremme børn og unges nysgerrighed
  • Styrke børn og unges sociale kompetencer, herunder også på de digitale medier
  • Videreudvikling af KLUB UNG i forhold til mål om plads til alle og forebyggelse
  • Forpligtende fællesskaber der fokuserer på ret og pligt til at tage del og ansvar for fællesskabet
  • Styrke demokrati og medinddragelse af børn og unge
 • Politiske mål der sættes særligt fokus på:

  Børn og unge skal indgå i meningsfulde fællesskaber

  Målet er at styrke børn og unges sociale kompetencer og understøtte, at de indgår i meningsfulde fællesskaber. Klubberne støtter op om at børn og unge kan indgå i meningsfulde fællesskaber i forskellige arenaer, klassefællesskaber, interessefællesskaber, fritidsaktiviteter udenfor klubben, digitale fællesskaber mm. Klubberne arbejder med børn og unge i skolen i fritidsklubben for 3.-7. klasse og i KLUB UNG for de 13 – 17 årige. Klubberne laver også forebyggende og opsøgende arbejde.

  Målet skal blandt andet nås ved at synliggøre klubbernes aktiviteter og tilbud til børn og unge, forældre og voksne med relationer til børn og unge i klubalderen. Det sker fx på elektroniske medier og med ung-til-ung metoder. 

  Målemetoden er: Tilfredshedsundersøgelse af klubområdet i første halvår 2016 og en evaluering af kendskabet til klubbernes aktiviteter og tilbud blandt forældre og andre voksne, der er i daglig kontakt med børn og unge. 

  Fremme børn og unges nysgerrighed og kreativitet

  Målet er, at børn og unge i klubtilbud får adgang og kendskab til blandt andet kreative, musiske og sociale aktiviteter, som de ikke ellers ville møde. Klubberne skal bidrage til at fremme børn og unges nysgerrighed og kreativitet, som har betydning for læring, trivsel og udvikling af sociale kompetencer.

  Målemetoden er: Evaluering af klubbernes aktiviteter og tilbud og børn og unges brug af disse i 1. halvår 2016. 

  Børn og unge skal trives og opleve sammenhængende forløb mellem skole og fritidstilbud

  Målet er, at børn og unge trives og oplever, at der er sammenhængende forløb mellem skole og fritidstilbud. Et styrket samarbejde om børnenes trivsel og læring mellem skole/SFO og klub kan have betydning for interessen for at gå i klubtilbud. Klubben skal understøtte at børn og unge trives og udviser en hensigtsmæssig social adfærd - også på de sociale medier. Det skal blandt andet ske ved klare samarbejdsaftaler mellem skole og klub, og ved at klubberne arbejder med vejledning for adfærd på de sociale medier. Særligt for de unge mellem 13-17 år skal KLUB UNG være med til at bygge bro blandt andet til ungdomsuddannelserne og støtte de unges evne til at træffe gode valg.

  Målemetoden er: trivselsundersøgelse på klubområdet i første halvår 2016 og evaluering af samarbejdet mellem skole og klub.

Senest opdateret

10.07.2019