You are here

Læringsledelse

For at øge eleverne og de studerendes læring, skal vi også sætte fokus på og udvikle lærernes og undervisernes ledelse i klasseværelserne.

Øgede resultatkrav til eleverne og de studerendes læring kombineret med nye vilkår for tilrettelæggelse af undervisningen stiller nye krav til undervisernes ledelse af klasserne. Det er derfor nødvendigt, at udvikle ledelsen i klasseværelserne.

I september 2015 blev der afholdt en fælles konference om læringsledelse på tværs af uddannelsesniveauerne i Roskilde. Konferencen tog udgangspunkt i forskningsbaseret viden om læringsledelse, dels i forhold til fælles metoder på tværs, dels med fokus på de forskellige krav der er til læringsledelse på forskellige uddannelsesniveauer.

Professionshøjskolen Absalon var tovholder på konferencen, hvor 83 deltog på tværs af folkeskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Publikationer

Senest opdateret

01.08.2017