You are here

Roskilde Innovativ Uddannelsesby

 • Leg dig klog workshop

  Fotograf: INSP! Media

  Lærere og undervisere på workshoppen 'Leg dig klog' der handler om overgange i naturfag

 • Leg dig klog workshop

  Fotograf: INSP! Media

  Lærere og undervisere på workshoppen 'Leg dig klog' der handler om overgange i naturfag

 • Leg dig klog workshop

  Fotograf: INSP! Media

  Lærere og undervisere på workshoppen 'Leg dig klog' der handler om overgange i naturfag

Roskilde er privilegeret ved at have uddannelser på alle niveauer - fra folkeskoler til universitet. Roskilde Campus arbejder på at gøre det til en endnu mere attraktiv by at uddanne sig i.

En unik uddannelsesby

Roskilde Campus er et netværk for ledere af uddannelsesinstitutioner i Roskilde. Roskilde Campus skaber gennem aftalen ’Roskilde Innovativ Uddannelsesby’ konkrete samarbejdsindsatser, der styrker elevernes og de studerendes læring, sikrer et højt fagligt niveau og styrker de unges gennemførsel af uddannelse.

Netværket skaber mulighed for videndeling, samarbejde og fremmer koordinering af tværgående aktiviteter. Samarbejdet sætter fokus på at igangsætte indsatser de steder, hvor der er størst behov og hvor udbyttet gennem et samarbejde er størst.

Det tætte samarbejde på tværs gavner både eleverne og de studerende, uddannelsesinstitutionernes arbejde og styrker Roskilde som en innovativ uddannelsesby.

Læs mere

Senest opdateret

24.09.2019