You are here

Sundhedspolitik

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Godkendt i Byrådet den 2. september 2015

Borgerne i Roskilde Kommune skal leve længere og have flere gode leveår både fysisk, psykisk og socialt.

Roskilde Kommune vil skabe de bedst mulige rammer og omgivelser for borgere i alle aldre, således at der er mulighed for alle til at leve gode, sunde liv både fysisk, psykisk og socialt.

Spørgsmål og svar

 • Hvad er Byrådets politiske målsætninger for at indfri visionen?

  Roskilde Kommune vil skabe de bedst mulige rammer og omgivelser for, at alle borgerne kan være fysisk og socialt aktive.

  Roskilde Kommune vil give børn og unge mulighed for et sundt liv ved at fokusere på sundhedsfremme og forebyggelse i dagtilbud, SFO, skoler og klubber og ungdomsuddannelser.

  Roskilde Kommune vil mindske uligheden i sundhed ved at integrere sundhedsfremme og forebyggelse i kommunens aktiviteter og ydelser målrettet socialt udsatte borgere.

  Roskilde Kommune vil satse på forebyggelse, tidlig opsporing og rehabilitering samt hjælp og støtte til borgere og pårørende, så alle borgere kan klare sig selv længst muligt.

  Roskilde Kommune vil gennem bruger- og pårørendeinddragelse sikre aktivt medborgerskab og kvalitet i sundhedsydelserne.

  Roskilde Kommune vil sikre sammenhængende og koordineret indsats gennem tæt samarbejde med sygehusene og praktiserende læger. Her vil der særligt blive sat fokus på at løfte opgaveflytning fra region til kommune på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.

  Roskilde Kommune bakker op om frivillige foreningers og patientorganisationers sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter.

 • Hvilke politiske mål sætter Byrådet særligt fokus på i de næste par år?

  1. Målet er at andelen af overvægtige børn skal reduceres

  Målemetoden er: et fald på 70 % i andelen af overvægtige børn.

  2. Målet er at ulighed i sundhed skal reduceres

  Målemetoden er: En øgning på 20 % af gennemførte forløb i de kommunale tilbud i forhold til kroniske sygdomme og KRAM faktorer.

  3. Målet er at Sundhedsaftalen implementeres med konkrete aftaler imellem Roskilde Kommune og samarbejdshospitaler der giver værdi for borgerne og sømfri forløb.

Publikationer

Kontakt

Social og Sundhed
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

25.04.2017