You are here

Det digitaliserede hjul

Formålet med det digitaliserede hjul er at forebygge, at borgeren bliver uhensigtsmæssigt indlagt – gennem en tidlig opsporing af tegn på sygdom eller svækkelse af en ældre borger.

Geriatrisk Team, som er et samarbejde mellem Roskilde Kommune og Roskilde Sygehus, udviklede i 2010 ”Hold hjulet i Gang”. Hjulet er en simpel papskive, hvor den enkelte hjemmehjælper hurtigt kan få et overblik over, hvilke små eller større ændringer hos den ældre, der kalder på opmærksomhed. 

Ved at reagere hurtigt ved f.eks. vægttab, forvirring o.l. er målet at kunne nå at gribe de ældre, inden de bliver dårligere og evt. ender med at blive indlagt. For det er svært at spore sygdomme hos ældre, og det kan være svært for den ældre selv at vurdere, hvornår ”det går ned af bakke” fordi alderen trykker – og hvornår det faktisk er fordi, man er syg, og har brug for hjælp. 

Hjulet har haft stor effekt og har fået opmærksomhed fra hele landet – bl.a. vandt det andenpræmien i KL’s innovationskonkurrence i 2011. Nu lancerer Roskilde Kommune en digital udgave af Sundhedshjulet, som skal gøre det muligt at skride endnu hurtigere ind, når tingene er ved at gå skævt for den ældre.

Ved at gøre hjemmehjælperens observationer elektroniske, sikres overlevering af viden til fx aftenvagten. Registrerer man en mindre ændring hos en borger, markeres begivenheden med gul i det elektroniske hjul. Iagttager man en markant ændring markeres begivenheden rød. Hjælperne bruger deres udleverede telefoner til at registrere væsentlige ændringer hos borgerne. Alle disse registreringer ryger direkte ind på en digital oversigtstavle, som overvåges løbende i løbet af dagen. Så har hjemmeplejen et overblik over, hvor man skal reagere hurtigt.

De første hjemmehjælpere er begyndt at benytte sig af det digitale værktøj, og i løbet af 2014 implementeres det i hele Roskilde Kommune i både hjemmeplejen og på plejecentre.

Senest opdateret

30.05.2017