You are here

Det digitaliserede hjul

Ved hjælp af Det digitaliserede hjul er det muligt tidligt at opdage sygdomstegn hos borgere med hjemmehjælp.

Roskilde Kommune og Roskilde Hospital  udviklede i 2010 redskabet Det digitaliserede hjul, hvori sundhedspersonale i Hjemmeplejen hurtigt kan få et overblik over små eller større ændringer i borgerens hverdags funktioner og sundhed. 

I Det digitaliserede Hjul kan der registreres ændringer i hverdagen som f.eks. vægttab, forvirring eller ændringer i daglige gøremål, så der på det rette tidspunkt kan  iværksættes sundhedsfaglige indsatser til gavn for borgere med hjemmehjælp. Det digitaliserede hjul kan opspore sygdom og være med til at forebygge indlæggelse på hospital. Det digitaliserede hjul er et af de redskaber som Sundhedsstyrelsen anbefaler at kommuner anvender til tidligt at opdage sygdomstegn hos borgere i den kommunale hjemmepleje.

Medarbejdere i Hjemmeplejen anvender deres Ipad eller Iphone til at registrere ændringerne hos borgeren, og observationerne bliver delt med kollegaer.

Ændringerne registreres på en digital oversigtstavle i Hjemmeplejen, hvor sygeplejersker sammen med social- og sundhedshjælpere og assistenter er med til at sætte sundhedsfaglige indsatser i gang som kan forebygge sygdom – alt sammen til gavn for borgeren.

Senest opdateret

02.12.2019