You are here

Elev i kommunen

Hvis du er ved at træffe beslutning om uddannelsesvej og job, har Roskilde Kommune en række muligheder - både hvis du vil begynde en uddannelse, og hvis du vil søge dit første job

I Roskilde Kommune kan du få en elevuddannelse som:

 • Social- og sundhedshjælper
 • Social- og sundhedsassistent
 • Ernæringsassistent
 • Kontorelev
 • Pædagogisk assistent
 • Herudover modtager vi sygeplejestuderende i praktik indenfor sundhedsplejen og ældreområdet

Som du kan se, har vi noget for enhver smag, uanset om du mest er til kontorarbejde, 'noget med mennesker' eller 'noget med hænderne'.

Få mere at vide om

 • Social- og sundhedshjælper

  SSH uddannelsen varer ét år og to måneder

  Efter endt uddannelse kan du arbejde med hjælp og støtte til borgere i eget hjem, ældrebolig, plejehjem, dagcentre og daghjem. For eksempel:
  • Praktisk og personlig bistand
  • Hjælp til personlig hygiejne, påklædning, rengøring og madlavning
  • Elementære sygeplejeopgaver
  • Hjælpe borgerne med at holde sig aktive

  For at blive optaget på uddannelsen skal du have:

  • Folkeskolens 9. klasse
  • Gennemført grundforløbet på social- og sundhedsskolen, eller
  • Mindst et års uddannelse eller arbejdserfaring efter 9. klasse, eller
  • Anden relevant erfaring af et års varighed.

  Læs mere om social- og sundhedshjælperuddannelsen

 • Social- og sundhedsassistent

  SSA uddannelsen varer ét år og otte måneder og er en overbygningsuddannelse.

  Arbejdet foregår hvor borgerne bor, på sygehuse indenfor det psykiatriske område, dagcentre, aktivitetscentre og lignende.
  Arbejdsopgaverne vil være:

  • Praktisk og personlig bistand
  • Hjælp til personlig hygiejne, påklædning, rengøring og madlavning
  • Omsorg og aktivering af borgere/patienter
  • Grundlæggende sygeplejeopgaver
  • Samarbejde med andre faggrupper omkring borgeren/patienten
  • Undervise og vejlede kolleger og borgere/patienter

  For at blive optaget på uddannelsen skal du have:

  • Gennemført social- og sundhedshjælperuddannelsen
  • Tilsvarende kvalifikationer erhvervet gennem uddannelse
  • Arbejdserfaring evt. kombineret af 1 år og 2 måneders varighed
  • Tilsvarende kvalifikationer erhvervet i udlandet

  Læs mere om social- og sundhedsassistentuddannelsen

 • Ernæringsassistent

  Uddannelsen varer 2½ år, og veksler mellem skole- og praktikophold i et madservicecenter og et børnehus eller kantinedrift og et børnehus.

  På uddannelsen får du kendskab til driften af et storkøkken eller kendskab til varmholdt produktion i et mindre køkken.

  Læs mere om ernæringsassistentuddannelsen

  Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger, men stillingerne opslås forår og efterår på kommunens hjemmeside.

 • Kontorelev

  Kontoruddannelsen i offentlig administration varer to år og består af et praktik forløb og et skoleforløb på 15 uger.

  Der er mange forskellige arbejdsopgaver i kommunen, alt lige fra borgerbetjening i Borgerservice og Ydelsescenteret, politisk betjening i Byrådssekretariatet, HR´s interne betjening af kommunens medarbejdere, til almindelige administrative opgaver i de forskellige afdelinger og sekretariater.

  Vi har praktikpladser ved alle direktørområder i kommunen, i HR samt Digitalisering og Borgerservice. Du får mulighed for at være i praktik ved mindst to af direktørområderne. Det første år af din uddannelse vil du få to praktikforløb af hver 6 måneders varighed. Det sidste år af din uddannelse opnår du mere dybde, da du vil være tilknyttet det samme praktiksted i 12 måneder. Det er på helårs praktikstedet, man viser man kan arbejde selvstændigt.

  Læs mere om uddannelsen som kontorelev

 • Pædagogisk assistent

  Uddannelsen varer 2 år og 3½ måned

  Den pædagogiske assistentuddannelse kvalificerer dig til pædagogisk arbejde med børn og unge. Det kan være i dagplejen, daginstitutioner, klubber eller skoler. Det kan også være i døgninstitutioner for borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

  Du er kvalificeret til uddannelsen, når de formelle kriterier er opfyldt:

  • Du har gennemført grundforløbet på SOSU skolen, eller
  • Du har mindst et års uddannelse eller et års erhvervserfaring, som du har opnået, efter du afsluttede folkeskolen, eller
  • Du har andre relevante erfaringer, hvor dine kvalifikationer svarer til et års uddannelse, eller erhvervserfaring, fx et grundforløb fra en anden erhvervsuddannelse, eller
  • Du har kvalifikationer fra udlandet, der svarer til de nævnte forudsætninger

  For ansøgere med dansk som andetsprog gælder desuden, at:

  • Du skal have afsluttet Danskprøve 3 eller Danskprøve 2 med minimum seks måneders relevant erhvervserfaring indenfor børne- og ungeområdet

  Læs mere om uddannelsen som pædagogisk assistent.

Senest opdateret

17.10.2018