You are here

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU

Den pædagogiske assistentuddannelse kvalificerer dig til pædagogisk arbejde med børn og unge.

Det kan være i dagplejen, daginstitutioner eller SFO. Det kan også være i døgninstitutioner for borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Uddannelsen veksler mellem praktik- og skoleperioder, hvor du lærer, hvordan du kan være med til at støtte børn og unge i deres udvikling.

Du får undervisning i pædagogik og psykologi, i samfund og sundhed og i at være sammen på en god og udviklende måde. Du lærer også om betydningen af kost og motion for det fysiske og psykiske velvære og at arbejde med konflikthåndtering.

Læs mere om PAU-uddannelsen

Spørgsmål og svar

 • Hvad lærer jeg under uddannelsen, og hvor lang tid tager det?

  Uddannelsen varer 2 år og 1½ måned og veksler mellem stort set lige dele skole og praktik. Vi optager elever 1 gang om året med start i august.

  Under uddannelsen lærer du, hvordan du kan være med til at støtte børn og unge i deres trivsel, læring og udvikling. På SOSU-skolen får du undervisning i bl.a. pædagogik og psykologi, i samfund og sundhed, og i at være sammen på en god og udviklende måde.

  Du lærer også om betydningen af kost og motion, og at arbejde med konflikthåndtering.

  I praktikken arbejder du med at lære i praksis og her anvender du din faglige teoretiske viden om målgruppen. Her afprøver du nogle af de aktiviteter og metoder, som du har forberedt på skolen. Gennem hele praktikforløbet modtager du vejledning af en praktikvejleder. Når du vender tilbage til skolen efter en praktikperiode, arbejder du med at sætte din viden og erfaring i spil i klassen.

  Skoleperioderne forventes at finde sted på SOSU Sjællands skole i Køge og fagene i undervisningen er:

  • Pædagogik
  • Psykologi i den pædagogiske praksis
  • Kommunikation i den pædagogiske praksis
  • Sundhed i den pædagogiske praksis
  • Bevægelse og idræt
  • Natur og udeliv
  • Digital kultur
  • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis
  • Arbejdsmiljø og ergonomi
  • Dansk C og samfundsfag C.

  Læs mere om undervisningens indhold og efterfølgende prøver på ZBC.

 • Hvor kan jeg komme i praktik?

  Roskilde Kommune sørger for praktikplads i de praktikforløb, du kommer til at være på i løbet af uddannelsen. I praktikperioderne er der 37 timers arbejdsuge, hvoraf 4 timer skal bruges på studietid. Gennem hele praktikforløbet modtager du vejledning af en praktikvejleder.

  Praktikstederne er børnehuse, børnehaver, vuggestuer og SFO´er i Roskilde Kommune. Roskilde Kommune fordeler praktikstederne inden for det antal pladser, som kommunen råder over på daværende tidspunkt.

  Der er mulighed for praktik i udlandet.

 • Hvilke kvalifikationer kræver uddannelsen?

  Du er kvalificeret til PA hovedforløbet, hvis du har gennemført hele eller dele af Grundforløb 2 på en SOSU skole på linjen Omsorg, sundhed og pædagogik.

  Hvis du er over 25 år og EUV-elev, skal du have udført en Real Kompetence Vurdering på SOSU-skolen.

 • Hvordan søger jeg?

  Du søger optagelse som Pædagogisk Assistent i Roskilde Kommune via link på roskilde.dk.

  Ansøgningsfristen for optag på hovedforløbet i august 2018 er torsdag den 15. marts. Der åbnes for ansøgning 1 måned inden ansøgningsfristen.

  Vi lægger vægt på, at du skriver en motiveret ansøgning, hvori du begrunder, hvad du ønsker at bruge Pædagogisk Assistent Uddannelsen til.

 • Får jeg løn under uddannelsen?

  Du får elevløn under uddannelsen. Roskilde Kommune betaler den gældende overenskomstmæssige lønsats for Pædagogisk Assistent elever. Tallene gælder fra 1. april 2016:

  • Under 18 år: 8.298,42 kr. om måneden
  • Over 18 år: 10.654,42 kr. om måneden
  • Voksenelev: 20.804,86 kr. om måneden

  Voksenelev

  Du kan få voksenelevløn, hvis du ved uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år, og kan dokumentere 1 års relevant beskæftigelse inden for de seneste 4 år før uddannelsesaftalens indgåelse (se kriterierne nedenfor). Ansættelse som elev medregnes ikke.

  Relevant beskæftigelse for at komme i betragtning til voksenelevløn er:

  • Som legepladsmedarbejder
  • Som dagplejer
  • Som pædagogmedhjælper
  • Som klubmedarbejder
  • Som ikke-pædagogisk uddannet eller anderledes kvalificeret pædagog i henhold til protokollat I til overenskomst for pædagogisk uddannet personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber m.v.
  • Som pædagog med dispensation for uddannelsen i det konkrete ansættelsesforhold.

  Det gælder at ansættelsen er med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes fuldt ud. Ansættelse med mellem 8-24 timer gennemsnitligt ugentlig beskæftigelse medregnes med 50 %.

Senest opdateret

09.09.2019