You are here

Social- og sundhedshjælperelev

Når du afspiller videoen, accepterer du, at Youtube sætter en trackingcookie, som kan bruges til fx markedsføring. Hvis du ønsker at undgå dette, bør du ikke afspille videoen.

Banker dit hjerte for at arbejde med mennesker? Bliv social- og sundhedshjælperelev i Roskilde Kommune.

De to uddannelser, social og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent lyder næsten ens, men det er de ikke. Bliv klogere på, hvilken en der passer til dig.

Hvad laver en social- og sundhedshjælper?

En social- og sundhedshjælper arbejder på plejehjem eller besøger borgere i deres eget hjem. Man skal både kunne snakke med folk og hjælpe dem med at få tøj på, sørge for mad og gøre rent. Jobbet som social- og sundhedshjælper indeholder mange praktiske opgaver. Du ordner rengøring, indkøb, vask, madlavning, og du hjælper også med den personlige pleje som toiletbesøg, rede hår, tandbørstning osv. Du skal også lægge mærke til, om brugerne bliver mere svage og har brug for fx lægehjælp, eller flere besøg fra dig.
Læs om at være social – og sundhedsassistent her og Social- og sundhedsassistent i Roskilde Kommune.

Derfor har vi brug for engagerede elever

Roskilde Kommune arbejder målrettet på at skabe livskvalitet og trygge rammer for borgerne i eget hjem og på plejecenteret, og det kræver derfor, at du kan tilegne dig en høj faglighed og har et stort personligt engagement.

Spørgsmål og svar

 • Vi tilbyder

  I løbet af din uddannelse vil du gradvist få mere ansvar og flere selvstændige arbejdsområder, som du kan udvikle dig gennem.

  I takt med denne udvikling vil du gradvist indgå på lige fod med dine øvrige kollegaer. Du skal derfor være parat til at arbejde på tværs af faggrænser og hele tiden med borgeren som samarbejdspartner.

  Det vil være vigtigt, at du er i stand til at skabe gode relationer til både borgere, pårørende, kollegaer og frivillige samt at du kan videreudvikle dig indenfor kommunikation, motivation og samarbejde. Det er vigtigt, at du er indstillet på at arbejde med velfærdsteknologi og den nyeste viden indenfor dit kompetenceområde.

 • Vi forventer

  • Du gerne vil blive faglært til fremtiden.
  • Du er motiveret, engageret og nysgerrig, når du starter hos os
  • Du er indstillet på at tage ansvar for egen uddannelse
  • Du er helt på det rene med, at borgernes behov og deres oplevelse af plejen er dine vigtigste pejlemærker i hverdagen
  • Du vil gradvist få mere ansvar og flere selvstændige arbejdsområder som du kan udvikle dig gennem
  • Du vil gradvist på lige fod med dine øvrige kollegaer få større og større overblik over social - og sundhedshjælperens ansvarsområde
  • Du er indstillet på at skulle læse og videreudvikle den viden, du får på skoleopholdene og fra bøgerne.
  • Du skal kunne gøre dine egne observationer, reflektere over dem og skrive dem ned.
  • Du er indstillet på, at der vil være hjemmearbejde også i praktikperioderne
  • Du er indstillet på at skulle cykle i hjemmeplejen
 • Hvor lang tid varer uddannelsen?

  • Det er individuelt, da der tages udgangspunkt i hvad du har lavet før.
  • Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en erhvervsuddannelse på 14 måneder, der veksler mellem 4 skoleperioder og 3 praktikforløb.
 • Optag og ansættelse

  Roskilde Kommune ansætter hvert år 32 social- og sundhedshjælperelever på uddannelsesaftaler og vi er din arbejdsgiver gennem hele uddannelsen.

  Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en erhvervsuddannelse på 14 måneder, der veksler mellem skoleperioder og praktikforløb. Skoleperioderne foregår på ZBC SOSU Sjællands afdelinger, hvor fjernundervisning kan forekomme.

  Den praktiske del af din uddannelse foregår i Roskilde Kommune på et plejecenter eller i en hjemmeplejegruppe, hvor du arbejder med især ældre mennesker.

  Du får en vejleder som har ansvaret for din praktik, støtter dig, følger op og evaluerer i forhold til dine oplevelser og målopfyldelsen under praktikforløbet.

 • Hvornår og hvordan søger jeg?

  Stillingsopslaget vil være på Roskilde Kommunes hjemmeside og vil være opslået i minimum 4 uger før ansøgningsfristen.

  Næste ansøgningsfrist er 6. oktober 2019.

  Du skal bruge vores elektroniske E-rekrutteringssystem, når du søger.

 • Ansættelse som elev

  • Du vil blive tildelt praktiksteder.
  • Arbejdstiden er 37 timer ugentligt og du skal være indstillet på weekend—og aftenarbejde samt arbejde på helligdage.
  • Du skal selv stille cykel til rådighed i praktikperioderne.
  • Du må regne med tid og udgift til transport til skoleafdeling og praktiksted.
  • Du skal selv dække udgiften til bøger.
  • Du skal selv medbringe computer til skoleundervisning.
 • Ansættelseskriterier

  Bestået grundforløb 2 målrettet SSH uddannelsen

  For dig som kommer direkte fra 9. eller 10. klasse:

  Du skal kunne dokumentere, at du har gennemført grundforløb 2 målrettet SOSU-uddannelsen eller er optaget/igang på grundforløb 2, samt hvornår det afsluttes.

  Er du under 25 år og blevet færdig med 9. eller 10. klasse for mere end 1 år siden:

  Du skal kunne dokumentere, at du har gennemført grundforløb 2 målrettet SOSU-uddannelsen eller du er optaget/igang på grundforløb 2, samt hvornår det afsluttes.

 • Ansættelseskriterier - særligt for dig, som er over 25 år

  Du skal på et erhvervsrettet uddannelsesforløb for voksne – EUV.

  Du skal have vurderet dine kompetencer af vejledningen på en SOSU-skole før du kan søge ansættelse og optagelse på hovedforløbet. Længden af uddannelsesaftalen afhænger af, hvad du har lært og kan i forvejen - læs mere på ZBC.

  Du skal kunne dokumentere, at du har gennemført grundforløb 2 målrettet SOSU-uddannelsen eller at du er optaget/igang på grundforløb 2, samt hvornår det afsluttes.

 • Får jeg løn under uddannelsen?

  Ja det gør du.

  Løn- og ansættelsesvilkår under uddannelsen efter gældende overenskomst mellem KL og FOA.
  Læs mere om løn på FOA's hjemmeside.

  Hvis du er over 25 år, vil du få voksenelevløn (løntrin 11) ved ansættelse i Roskilde Kommune.

 • Hvis jeg vil vide mere

  Kontakt uddannelseskoordinator Anne Marie Wulff Hedenborg tlf. 46 31 80 56  / 30 84 13 38 eller annemariehe@roskilde.dk.

Kontakt

Anne Marie Wulff Hedenborg
Margrethekær 2
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 80 56

Senest opdateret

26.04.2019