You are here

Social- og sundhedshjælperelev

Når du afspiller videoen, accepterer du, at Youtube sætter en trackingcookie, som kan bruges til fx markedsføring. Hvis du ønsker at undgå dette, bør du ikke afspille videoen.

Vil du arbejde med mennesker? Bliv social- og sundhedshjælperelev i Roskilde Kommune.

De to uddannelser, social og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent lyder næsten ens, men det er de ikke. Bliv klogere på, hvilken en der passer til dig.

Hvad laver en social- og sundhedshjælper?

En social- og sundhedshjælper arbejder med ældre borgere, der bor i hus, lejlighed eller på plejehjem. Du skal både kunne snakke med borgerne og hjælpe dem med at få tøj på, sørge for mad og gøre rent. Jobbet som social- og sundhedshjælper indeholder mange praktiske opgaver. Du ordner rengøring, indkøb, vask, madlavning, og du hjælper også med den personlige pleje som f.eks. bad, toiletbesøg, rede hår, tandbørstning osv. Du skal også lægge mærke til, om borgerne bliver mere svage og har brug for flere besøg af dig eller for at blive tilset af andre faggrupper, som f.eks. social- og sundhedsassistenten eller en sygeplejerske. Læs om at være social- og sundhedsassistentelev og social- og sundhedshjælper og om at være Social- og sundhedsassistentelev i Roskilde Kommune.  

Derfor har vi brug for engagerede elever

Roskilde Kommune arbejder ud fra en rehabiliterende tankegang, hvor det er borgerens mål, som er altafgørende da vi ved at det skaber god livskvalitet. Trygge rammer for borgerne i eget hjem og på plejecenteret er andre vigtige faktorer og det kræver derfor, at du kan tilegne dig en høj faglighed og har et stort personligt engagement.

Spørgsmål og svar

 • Vi tilbyder

  I løbet af din uddannelse vil du gradvist få mere ansvar og flere selvstændige arbejdsområder, som du kan udvikle dig gennem.

  I takt med denne udvikling vil du gradvist indgå på lige fod med dine øvrige kollegaer. Du skal derfor være parat til at arbejde på tværs af faggrænser og hele tiden med borgeren som samarbejdspartner. Det vil være vigtigt, at du er i stand til at skabe gode relationer til både borgere, pårørende, kollegaer og frivillige samt at du kan videreudvikle dig inden for kommunikation, motivation og samarbejde. Det er vigtigt, at du er indstillet på at arbejde med velfærdsteknologi og den nyeste viden inden for dit kompetenceområde.

 • Vi forventer

  • Du gerne vil blive faglært til fremtiden.
  • Du er motiveret, engageret og nysgerrig, når du starter hos os
  • Du er indstillet på at tage ansvar for egen uddannelse
  • Du er helt på det rene med, at borgernes behov og deres oplevelse af plejen er dine vigtigste pejlemærker i hverdagen
  • Du vil gradvist få mere ansvar og flere selvstændige arbejdsområder som du kan udvikle dig gennem
  • Du vil gradvist på lige fod med dine øvrige kollegaer få større og større overblik over social - og sundhedshjælperens ansvarsområde
  • Du er indstillet på at skulle læse og videreudvikle den viden, du får på skoleopholdene og fra bøgerne.
  • Du skal kunne gøre dine egne observationer, reflektere over dem og skrive dem ned.
  • Du er indstillet på, at der vil være hjemmearbejde også i praktikperioderne
  • Du er indstillet på at skulle cykle i hjemmeplejen
 • Optag og ansættelse

  Roskilde Kommune ansætter social- og sundhedshjælperelever til opstart på uddannelsesforløb hvert år i februar og i august måned.

  Roskilde kommune er din arbejdsgiver gennem hele uddannelsen og ansætter dig på en uddannelsesaftale.

  For at kunne få en uddannelsesaftale skal du søge en stilling som social – og sundhedshjælperelev, når Roskilde Kommune slår disse stillinger op. Det gør vi 4- 6 måneder før uddannelsesforløbet begynder.

  Du vil kunne finde stillingsopslaget når det er slået op her: Ledige stillinger i Roskilde Kommune

  Du skal bruge vores elektroniske E-rekrutteringssystem, når du søger.

  Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en erhvervsuddannelse på 14 måneder, der veksler mellem skoleophold og praktikforløb. Skoleperioderne foregår i samarbejde med ZBC primært med afdelingen i Roskilde, men fjerneundervisning eller andre afdelinger kan også blive bragt i spil.

  Den praktiske del af din uddannelse foregår i Roskilde Kommune på et plejecenter og i en hjemmeplejegruppe, hvor du arbejder med især ældre mennesker. Du får en vejleder som har ansvaret for din praktik, støtter dig, følger op og evaluerer i forhold til dine oplevelser og målopfyldelsen under praktikforløbet.

  Arbejdstiden er 37 timer ugentlig og du må regne med, at du også skal arbejde i weekend- og aftenvagter, samt på helligdage. Du må forvente, at der er transport til praktikstedet og eventuelle udgifter i forbindelse hermed skal du selv dække og det samme gælder udgiften til bøger og computer, som du skal bruge i uddannelsesforløbet.

  Du skal kunne cykle og bruge din egen cykel i praktikperioden

 • Ansættelseskriterier

  Bestået grundforløb 2 målrettet SSH uddannelsen

  For dig som kommer direkte fra 9. eller 10. klasse:

  • Du skal kunne dokumentere, at du har gennemført grundforløb 2 målrettet SOSU-uddannelsen eller er optaget/igang på grundforløb 2, samt hvornår det afsluttes.

  Er du under 25 år og blevet færdig med 9. eller 10. klasse for mere end 1 år siden:

  • Du skal kunne dokumentere, at du har gennemført grundforløb 2 målrettet SOSU-uddannelsen eller du er optaget/igang på grundforløb 2, samt hvornår det afsluttes.
 • Ansættelseskriterier - for dig over 25 år

  For dig over 25 år:

  • Du skal på et erhvervsrettet uddannelsesforløb for voksne – EUV.
  • Du skal have vurderet dine kompetencer af vejledningen på en SOSU-skole før du kan søge ansættelse og optagelse på hovedforløbet. Længden af uddannelsesaftalen afhænger af, hvad du har lært og kan i forvejen - læs mere på www.zbc.dk/ungdomsuddannelse/erhvervsuddannelse/omsorg-sundhed-og-paedagogik
  • Du skal kunne dokumentere, at du har gennemført grundforløb 2 målrettet social – og sundhedsuddannelsen eller at du er optaget/igang på grundforløb 2, samt hvornår det afsluttes.
 • Får jeg løn under uddannelsen?

  Ja – du kan se satserne her - www.foa.dk.

  Hvis du er over 25 år, vil du få voksenelevløn (løntrin 11) ved ansættelse i Roskilde Kommune

  Roskilde Kommune dispenserer fra overenskomstens krav til erhvervserfaring.

 • Hvis jeg vil vide mere

  Kontakt uddannelseskoordinator Anne Marie Wulff Hedenborg tlf. 30 84 13 38 eller email annemariehe@roskilde.dk.

Kontakt

Anne Marie Wulff Hedenborg
Margrethekær 2
4000 Roskilde
Afdeling Hjemmeplejen - Ude
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 80 56

Senest opdateret

07.11.2019