You are here

Whistleblowerordningen

Du kan som medarbejder i Roskilde Kommune bruge "whistleblowerordningen", hvis du har mistanke om ulovligheder eller andre alvorlige forhold.

Whistleblowerordningen er vedtaget af Roskilde Byråd og varetages af Borgerrådgiveren i Roskilde Kommune, der er uafhængig af kommunens forvaltning.

Formålet med ordningen er at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder, at beskytte ansatte som indgiver oplysninger og at sikre, at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af fejl og ulovligheder.

Ordningen skal ses som et supplement til den interne dialog og åbenhed. De almindelige muligheder er bl.a. at gå til egen leder, tillidsrepræsentanten eller den ansattes fagforbund.

Whistleblowerordningen er et alternativ, hvis den ansatte ikke føler sig tryg ved at bruge de almindelige kanaler, eller den ansatte har henvendt sig til ledelsen, uden at der er blevet taget hånd om forholdet.

Fakta om ordningen

 • Hvem kan anvende ordningen?

  Enhver ansat i Roskilde Kommune og kommunens samarbejdspartnere.

 • Hvilke oplysninger kan jeg indgive?

  Du kan bruge whistleblowerordningen, hvis du har viden eller begrundet mistanke om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Roskilde Kommune.

  Det kan være:

  • Mistanke om lovovertrædelser og manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser,
  • Fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed,
  • Fare for miljøet,
  • Tilfælde af omsorgssvigt og lignende.

  Borgerrådgiveren behandler ikke oplysninger om mindre alvorlige forhold. Sådanne forhold skal håndteres ved de almindelige kommunikationsveje (f.eks. nærmeste leder, personaleafdelingen, tillidsrepræsentant).

 • Hvordan henvender jeg mig?

  Oplysningerne kan indgives mundtligt (telefon eller personligt fremmøde), skriftligt pr. brev eller mail eller som lyd- eller filmoptagelser mm. Oplysningerne kan gives anonymt.

  Det kan du gøre via denne særlige side, som kan anvendes til indgivelse af anmeldelser. Dette vil gøre det muligt for borgerrådgiveren at kommunikere med personer, der anonymt er kommet med oplysninger og fortsat sikre personernes anonymitet.

  Hvis du vil indberette et forhold til whistleblowerordningen elektronisk, bør du enten bruge ovenstående link eller en sikker e-mail. Borgerrådgiveren kan kun svare elektronisk på en indberetning, hvis du har benyttet det ovenstående link, eller hvis du benytter digitale postkasse og har oplyst dit CPR-nummer. Du bør aldrig sende dit CPR-nummer med en usikker e-mail.

  Send en sikker e-mail til Borgerrådgiveren

Senest opdateret

13.08.2018