You are here

Ågerup, St, Valby og Gundsølille som Zebraby

  • ågerup sommerfest

    Fotograf: Pernille Fox

    Der kom mange flotte zebraer ud af tegnekonkurrencen til Ågerup Sommerfest 2017!

Fuld fart på ZebraBy Ågerup, St. Valby og Gundsølille

har du spørgsmål? Kontakt projektleder Pernille Fox, pernillehf@roskilde.dk eller tlf. 46 31 35 67

Zebra - hvad er der sket i 2017?

Rigtig mange af de ideer, der var med eller blev født på zebraworkshoppen i maj 2017 er blevet realiseret. I 2018 er fokus på at fortsætte disse projekter samt realisere den pulje af ideer, vi ikke nåede i 2017. Her kan du læse hvad, der er sket, hvad, der er i gang og hvad, der bliver sat igang i 2018. God fornøjelse! PDF icon Status på ZebraBy i Ågerup - St. Valby - Gundsølille, december 2017

Zebra til Ågerup Sommerfest

Der var stor tegnelyst i zebrateltet til Ågerup Sommerfest den 19. august 2017! Mange fine zebraer deltog i konkurrencen om at vinde en pose bolsjer, og mange forældre havde lyst til at høre lidt mere om alle zebraprojekterne, der nu er i gang! Der er masser af muligheder for at være med, se nedenfor!

Hvad kommer der ud af ZebraBy?

Der kom en lang række gode ideer ud af ZebraBy workshoppen i maj 2017. En stor del er under realisering, nogle er i opstart og nogle er allerede godt i gang! Du kan læse mere om de enkelte projekter her, se hvor langt de er, om der er arrangementer samt hvem, der er tovholder.

I overskrift er alle projekterne: fællesbladet, ridebane, et sted til de unge, fællesspisning for unge, kunst og streetart for børn og unge, fælles køkkenhaver (præstegårdshaverne), mad-integration, byttemarked/værdibytte, guidede ture, vindmølle på skolen, hundelufterområde, forskønnelse af butikstorv, naturlegeplads, mountainbikebane, borde/bænke langs skolestien mv., retablering af lille Valby strandpark, udendørs fitness, instruktøruddannelse i fitness, kirkens kulturhus, flagallé, biologisk badesø, måling af folkevitaliteten, julebelysning v. Fakta, bridgeaften, informationssted/søjle, elektronisk kalender, kulturcenter, stirute til Himmelev, bus til Høje Taastrup, hastighedsnedsættelser på vejene, rekreativt område ved rensningsanlægget.

Erhvervsspor

Der er et zebra erhvervsspor på vej, som starter op med en workshop i november 2017. Mere info følger.

ZebraBy workshop den 24. maj 2017

Tak for det store og engagerede fremmøde til ZebraBy workshoppen i Gundsølillehallen den 24. maj. Der blev arbejdet med en masse gode ideer, og rigtig mange af ideerne blev også grebet! Du se alle de ideer, der blev grebet her. Du kan også se, hvem, der er tovholdere på realisering af ideerne og finde kontaktoplysninger, hvis du gerne vil være med på den ene eller den anden måde. Mange af ideerne er allerede i gang, så ring eller mail og hør, hvordan du kan deltage.

Zebraby handler om, at stille skarpt på det lokale samfund, ved at borgerne i området finder frem til hvordan lokalsamfundet kan styrkes yderligere.

Kommunen hjælper til med at strukturere processen, og med at få gennemført de ideer, der har størst lokal opbakning, og der er lokalt ejerskab til.

Processen er i gang , og den 24. maj 2017 kl. 18-21 inviterer kommunen alle interesserede borgere til en workshop i Gundsølillehallen, hvor alle de gode ideer og tanker kan blive vendt og skrevet ned, hvorefter en arbejdsgruppe sammen med kommunen arbejder videre med ideerne.

Forventningen er, at arbejdsgruppen til sportsfesten i august kan præsentere resultatet, og lægge en plan for realisering af ideerne. Se invitationen til workshoppen her.

Zebraproces

.

.

.

Senest opdateret

29.01.2018