You are here

Bæredygtigt byggeri

I 2018 vedtog Roskilde Kommune en ambitiøs ejendomsstrategi med fokus på bæredygtigheden.

Overordnet er det ønsket, at borgerne i Roskilde Kommune skal kunne spejle sig i inspirerende bæredygtige byggeprojekter, der fremstår som pejlemærker i lokalsamfundet.

Der forkuseres på tre primære bæredygtighedsaspekter:

  • Den miljømæssige bæredygtighed
  • Den økonomiske bæredygtighed
  • Den sociale bæredygtighed

For at løfte den opgave er det besluttet, at DGNB certificere alle større nybyggerier i Roskilde Kommune, hvor kommunen selv er bygherre. Desuden uddannes medarbejdere i Ejendomme løbende indenfor DGNB ordningen. Blandt andet kan nævnes, at Roskilde Kommune som den eneste kommune i landet har to uddannede bæredygtighedsledere. Se her hvordan Roskilde kommune bruger DGNB

DGNB ordningen er en frivillig bæredygtighedscertificering, der fungere som en kvalitetsmanual. Når man opfører byggerier efter DGNB standarden, er man som bygherre sikker på, at man får den kvalitet, man har bestilt.

DGNB er en metode, der sætter bæredygtigheden på formel. Gennem en vurdering af de 40 kriterier, der er omfattet af DGNB-certificeringen bliver det muligt at sammenligne individuelle bygninger ud fra et fælles sæt kriterier og samtidig sikre en entydig, målbar standard for alle bygninger, der certificeres efter ordningen.

DGNB-certificeringen har som sin væsentligste egenskab, at den omfatter hele bygningens livscyklus. Det betyder, at der arbejdes ud fra en holistisk og fleksibel tilgang, der tilgodeser bygningens samlede bæredygtige formåen - dens performance.

Måleenhederne i DGNB har afsæt i de oprindelige tre bæredygtighedsaspekter fra Rio erklæringen (miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed) og herudover er teknik og proces lagt ind som to tværgående elementer, der påvirker de tre øvrige.

DGNB

FN-VERDENSMÅL

Kontakt

Klaus Kellermann
Afdeling Ejendomme
Administration Vicekommunaldirektøren
Tlf 46 31 35 59

Senest opdateret

16.04.2019