You are here

Beredskabet ved en stormflod

En lang række offentlige myndigheder står klar, hvis vi igen oplever en faretruende forhøjet vandstand i Roskilde Fjord.

Her kan du følge de seneste prognoser for vejret

 • Vandstand
 • Storm (byvejr for Roskildeområdet med temp., nedbør samt blæst i stød og middel – aktuelt og langtidsprognose)
 • Varslinger (de aktuelle varslinger fremgår øverst på hjemmesiden fra DMI)

Brancheorganisationen Forsikring og Pension har udviklet to værktøjer, som kan hjælpe dig med at være ajourført med vejret:

 • Husets Vejralarm - en gratis app med varsel om hårdt vejr på udvalgte lokaliteter, samt gode råd om forebyggelse - kan downloades fra App Store eller Google Play.
 • Vejrtjenesten Forsikringsvejr - en gratis sms-tjeneste med varsel om hårdt vejr på udvalgt lokalitet.

Faste sikringer

Kommunen arbejder sammen med beboerne i Jyllinge Nordmark frem mod en sikring mod stormflod. Arbejdet er gået i gang og forventes færdigt i september 2019.

Stormflodssikringen i inderfjorden vest er klar, mens sikringen af inderfjorden øst er overdraget til grundejernes eget initiativ.

Digelagene i hhv. Jyllinge Nordmark og  inderfjorden vest har udarbejdet beredskabsplaner, der følges, hvis der opstår en stormflod.

Sådan er vi klar, hvis der kommer forhøjet vandstand, inden de fast sikringer er etableret

Disse myndigheder er klar til at gå i aktion, hvis varslerne viser en forhøjet vandstand, der kan true boliger:

 • Østsjællands Beredskab
 • Præhospital Sektor/Region Sjælland,
 • Midt- og Vestsjællands Politi,
 • Beredskabsstyrelsen Sjælland,
 • Frivilligcenter Hedehusene,
 • Hjemmeværnet,
 • Roskilde Kommune - såvel miljø- som velfærdsmedarbejdere
 • Beredskaber fra nabokommunerne i politikredsen

Erfaringsopsamling og øvelser

Alle myndigheder, der var involveret i stormene Bodil og Egon i januar 2013, har lavet en grundig opsamling af erfaringer fra de to hændelser, for at sikre en optimal indsats, hvis vi igen oplever en lignende situation.

Østsjællands Beredskab har afholdt en øvelsesdag med voldsomt vejr som tema for alle de myndigheder, som er nævnt ovenfor.

På dagen har myndighederne arbejdet med at imødegå de udfordringer, en vandstandsstigning giver. Her har myndighederne gennemgået selve den praktiske imødegåelse/afhjælpning af en forhøjet vandstand, men også i håndteringen af udfordringer med plejekrævende borgere i eget hjem, strandede togpassagerer, udfald af elektricitet, defekte pumpebrønde, væltede træer og stilladser etc.

Mobile dæmninger

Roskilde Kommune har købt i alt 1000 m. mobile dæmninger. Leverancen omfatter 4 længder af 200 m., 2 længder af 100 m., en hydraulisk opruller samt diverse armaturer til henholdsvis fyldning, samling og afslutning af de enkelte længder.
Østsjællands Beredskab har fået uddannet 5 superbrugere i systemet. Superbrugerne uddanner det samlede mandskab i at håndtere de mobile dæmninger.

Senest opdateret

23.10.2018