You are here

Boliger på slagterigrunden i Roskilde

Et alment boligselskab har købt det tidligere skoleslagteri og vil bygge nye boliger i området i samarbejde med et privat udviklingsselskab.

Omdannelse af det tidligere skoleslagteri muliggør, at der skabes et nyt kvarter i Roskilde bymidte med boliger, enkelte forretninger og fastholdelse af INSP’s sociale og kulturelle aktiviteter i området. På den tidligere slagterigrund opføres de kommende år ca. 200 nye etageboliger, hvoraf ca. halvdelen vil blive almene.

Med afsæt i lokalplanen er der etableret et partnerskab mellem INSP, Boligselskabet Sjælland, KPC, Frivilligcenter Roskilde og Roskilde Kommune. Partnerskabet bygger på en forventning om et stort potentiale i at samordne og forene det arbejde og de initiativer, som aftalens parter de kommende år vil lægge i området. Visionen bag partnerskabet er at udvikle et levende og sammenhængende kvarter med blandede boliger og funktioner. Området vil kunne blive et visionært eksempel på samskabelse af en bæredygtig ny bydel med særligt fokus på liv, fællesskab og mangfoldighed. Kvarteret skal vise og inspirere til nye måder at leve, bo, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed på – som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige.

I 2018 vil partnerskabet arbejde med udviklingen af byrummene med fokus på facader, pladser og ikke mindst det liv, der skal udspille sig her.

Helt konkret vil området i 2018 være én stor byggeplads. Udfordringen bliver derfor at sikre de mest optimale forhold for INSP og Frivilligcentret, mens byggearbejdet står på. Partnerskabet er her et godt værktøj til god dialog mellem bygherrer og brugere. Visionen er at vende byggearbejdet fra en ”gene” til en attraktion.

Sideløbende arbejder INSP videre med fondsansøgning for at få midler til at udvide til Kedelcentralen.

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 3 60 5

Senest opdateret

10.09.2018