You are here

Grøn Blå Strategi

I Roskilde Kommune har vi en unik natur med fjord, skov, søer og ådale i et varieret landskab.

Roskilde Byråd har vedtaget Grøn Blå Strategi for Roskilde Kommune, som fastlægger den overordnede retning for udviklingen af de grønne og blå værdier i Roskilde Kommune.
Grøn Blå Strategi består af et udviklingsprogram og en handleplan.

Udviklingsprogrammet beskriver den natur vi har, og er bygget op omkring det vi gerne vil bruge det grønne og blå til:

  • Natur. Vi vil sikre at den eksisterende natur har det godt og vi vil løbende skabe ny natur.

  • Sundhed. Vi vil gøre naturen som rum for rekreation og motion til det lette valg for alle borgere i kommunen.

  • Oplevelser. Vi vil i endnu større omfang gøre naturen tilgængelig som rum for oplevelser og formidle mulighederne bedre.

  • Erhverv og økonomi. Vi vil fastholde et aktivt landbrug i kommunen og gøre kommunen til en mere attraktiv.

Handleplanen beskriver planen for indsatsen i perioden 2021-2024. Handleplanen er udviklet med afsæt i de eksisterende eller planlagte indsatser.

Publikationer

Senest opdateret

13.01.2021