You are here

Gundsømagle som ZebraBy

 • Byens Træ

  Fotograf: Palle Gram Jørgensen

  "Byens Træ" er et kunstværk i byens midte, der også fungerer som hvileplads til borgerne og infostand med byens aktiviteter

 • Frugttræer

  Fotograf: Palle Gram Jørgensen

  Gundsømagles nye frugttræer pynter flot i byens grønne områder

 • Byens nye frugttræer

  Fotograf: Palle Gram Jørgensen

  Gundsømagle har fået nye frugttræer, og der er blevet plantet masser af blomster rundt omkring i byen

 • Byens bænke

  Fotograf: Palle Gram Jørgensen

  Elever fra Specialcenter Roskilde har i samarbejde med Gundsø Tømrer og Snedker lavet fem af "Byens Bænke". Flere er på vej

 • Høst-marked

  Fotograf: Palle Gram Jørgensen

  Gundsømagles borgere arrangerede i 2014 et høst-marked i butikscentret. Planen er, at markedet kommer igen i 2015

 • Zebra veste

  Fotograf: Palle Gram Jørgensen

  100 trafikveste med zebralogo blev delt ud og skabte en god debat om trafiksikkerhed i Gundsømagle

 • Falgallé

  Fotograf: Palle Gram Jørgensen

  Flagalléen i Gundsømagle pynter byens gader, og har været en stor succes

Gundsømagle blev udvalgt som den første ZebraBy i Roskilde Kommune, og arbejdet for at gøre byen til et endnu bedre sted at bo, arbejde og leve er fortsat i fuld gang

Sådan startede det hele...

Tilbage i marts 2013 var hele Gundsømagle inviteret til en idéworkshop. Ca. 80 mennesker dukkede op - borgere, ildsjæle, foreninger, kommunale og private institutioner, politikere m.v. Sammen blev der talt om udfordringer og potentialer for Gundsømagle nu og i fremtiden.

I den efterfølgende tid prioriterede man de væsentligste idéer for byen, og borgere fik mulighed for at inddele sig i forskellige arbejdsgrupper.

Herefter har mange spændende idéer og initiativer været på tegnebrættet. Flere er udlevet og i gang, mens stadig nye idéer og initiativer løbende dukker op. Læs mere om nogle af Gundsømagles aktiviteter og projekter neden for.

Gundsømagles projekter og aktiviteter

 • ”Byens Træ” – en kunstnerisk infostand

  Byens Træ er kunstnerisk designet vartegn og infostander, der er placeret centralt i byen. Træet er resultatet af en konkurrence, hvor 12 forskellige kunstnere deltog. Vinderen blev Milton Winckler, som vandt med hans kunstværk, der både fungerer som infostander, hvileplads og som frisk pust.

  I Gundsømagle er der gang i mange projekter og aktiviteter, som man kan læse om på Byens Træ.

  Byens smed Tom Djebbara/DAPI har stået for den håndværksmæssige udførsel, Lars Fuglsang og Ulrich Schliemann har udført fundamentet og bænken er lavet af Gundsø Tømrer og Snedker.

  Kunstværket blev indviet til en ZebraDag den 10. maj 2014.

 • "Byens Bænke"

  Elever fra Specialcenter Roskilde har i samarbejde med Gundsø Tømrer og Snedker (Stefan Graungaard) lavet i alt fem bænke, der er blevet placeret rundt omkring i byen. Arbejdet med bænkene har været en praktisk del af elevernes uddannelse.

  Bænkene står:

  • Bag Brugsen ved det grønne område foran Egetræet
  • Ved Ejlesø nord for Gundsømagle parkvej med udsigten over søen
  • På kirkens areal (atomkirkegården)
  • Ved den nye Holmehøj-bebyggelse
  • Ved Kildevej

  Der er fortsat efterspørgsel efter flere bænke, og i løbet 2015 sætter man gang i arbejdet med et lave yderligere fem bænke efter samme koncept.

 • Et grønnere Gundsømagle

  Flere borgere ønskede sig flere træer og blomster i byens grønne områder. Til en Zebra-event den 9. november 2013 havde arbejdsgruppen sørget for, at der blev plantet seks store frugttræer, ét stort egetræ, over 2.000 blomsterløg bag Rosentorvet. De sørger nu for friske farver i det grønne område.

  En ældre borger i byen har fået podet fem specielle æbletræer med gamle Gundsømagle-æblesorter. De bliver plantet ud, når de er blevet store nok.

  Byens nye egetræ vil i 2015 blive omkranset af ni store siddesten, som skal symbolisere byens "tingsted".

 • Flagallé

  På Hovedgaden og Sognevej, Gulddyssevej og stien fra Brugsen til idrætspladsen er der i alt blevet sat 74 flagholdere op.

  Flagholderne er blevet brug adskillige gange og med stor succes.

  Det er muligt for borgere i Gundsømagle at leje flagholderne. Er du interesseret, kan du kontakte Landsbyrådet for flere detaljer.

 • Naturstier

  En af Zebragrupperne har i tæt dialog med den kommunale medarbejder fået etableret en ny sti fra de nye Holmehøj-huse og mod nord til Hundeskoven.

  Derudover har Zebragruppen i tæt dialog med kommunen peget på en række mulige gang- og cykelstier i Gundsø.

 • Sikker skolevej

  Landsbyrådet indkøbte i januar 2015 100 gule trafikveste til børn og voksne, som de uddelte ved byens farlige kryds Hejnstrupvej/Sognevej. Vestene bar teksten "Sikker og synlig Zebra", og gav efterfølgende en god debat i byen om trafiksikkerhed.

 • Samarbejde med Gundsømagle Bibliotek

  For at få skabt endnu mere liv på byens lille kulturcenter, biblioteket, sponsorerer Landsbyrådet en række foredrag, hvor byens borgere fx kan fortælle om deres spændende rejseoplevelser eller andre emner.

 • Mere liv i det lokale center

  Borgerne har i været dialog med ejeren af byens lille butikscenter (Folmerhus A/S) om at gøre det mere tiltrækkende. Således har byens idrætsklub G77 nu fået tilladelse til at etablere et Fitness-rum i kælderen under centeret. Det forventes at åbne i september 2015.

  Derudover har Landsbyrådet har indkøbt to sæt MEGA-skakbrikker, som skal stå på butikscentrets overdækkede areal til glæde for alle – store som små.

  I 2015 bliver der også arrangeret HØST-marked i centeret af byens borgere.

 • Faciliteter for de unge og aktive

  For at udvide faciliteterne for Gundsømagles unge og aktive, er planen at der i løbet af 2015 kommer et udendørs areal med cross-fit/motionslegeplads. Både byens unge mennesker og en række motionsfolk er ved at blive enige om de redskaber der skal stilles op på arealet.

  Derudover har de unge efterlyst skater-faciliteter, hvilket man kigger nærmere på.

Senest opdateret

23.08.2019