You are here

Inderfjorden øst

Projektet Inderfjord Øst omfatter sikring af kyststrækning fra Strandengen i syd til grønningen ved Frederiksborgvej nr. 85 E i nord.

2017
Projektet er sat i bero, da der ikke er et fælles ønske blandt beboerne om at gennemføre det.

25. juni 2015
Referat af følgegruppemøde d. 25. juni

5. maj 2015
Notat vedr. mulighed for at anvende eksisterende mure i inderfjorden Øst som en del af sikringen

29. april 2015
Byrådet beslutter, at arbejdet med kystsikring i Jyllinge Nordmark og i Roskilde inderhavn vest og midt nu skal planlægges helt konkret. Sikring af inderhavnen øst skal undersøges nærmere.
Se referater af sagerne.

28. januar 2015
Byrådet behandler sagen om stormflodssikring og starter interessetilkendegivelsen blandt berørte beboere.

13. januar 2015
Klima- og Miljøudvalget valget anbefaler sagen om stormflodssikring til byrådet

15. december 2014
Skitseprojekter til konkrete indsatser fra rådgivningsfirmaer.
Regional løsning (version 2, fejlrettet udgave)
Inderfjorden øst og vest
Inderfjorden øst og vest - budget
Administrationen arbejder nu med at gennemlæse de enkelte projektforslag for at fremlægge en sag til politisk behandling i januar måned 2015.

Byrådet godkender den 24/9 2014 de videre tiltag for at kunne etablere lokal kystbeskyttelse og undersøge sluseløsning ved Kronprins Frederiks Bro.
Se sagen fra den 24. september

Se alle kommentarer til skitseprojekterne
Samlet i én fil - fuld kvalitet (13 MB)
Lettere version i dårligere kvalitet (2 MB)

Politikerne afsætter 44 mio. kr. til sikring
Se sagen her

Statusmøde den 20. maj 2014 i Jyllingehallerne
Se invitationen.
Se pjece med sammendrag af løsninger, tidsplaner og finansiering
Se skitseprojekt for Inderfjorden
Se skitseprojekt for Jyllinge Nordmark 
Se juridisk notat om, hvilke muligheder kommunen har for at deltage i finansieringen
Se oplæg fra kommunen
Se oplæg fra Grontmij
Se oplæg fra Kystdirektoratet
Se referat af mødet

26. marts 2014 indgår Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti en aftale, som udvider stormflodsordningen på en række punkter.
Læs mere om aftalen her.

Den 6. marts 2014 sender borgmesteren høringssvar til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg og til erhvervsminister Henrik Sass Larsen vedrørende L138.
Se dokumentet med høringssvaret her.

Den 6. marts 2014 sender 11 borgmestre et brev til Miljøministeren om statens rolle i kystsikring
Se dokumentet fra borgmestrene her.

Dialog med beboerrepræsentanter om handleplan for stormflodssikring.
Kommunen indbyder repræsentanter for grundejerforeningerne til at drøfte skitseprojekter for stormflodssikring.
Møderne afholdes den 27. februar, 27. marts, 29. april og 22. maj 2014.
Materiale:
Oversigtskort Jyllinge Nordmark
Tværsnit af  Kronprins Frederiks Bro
Tværsnit Kulhuse Sølager

Borgermøde den 3. februar 2014 om stormfloden i inderfjorden.
Se referatet fra borgermødet her.

Senest opdateret

10.09.2018