You are here

Inderfjorden vest

Inderfjord Vest omfatter havneområdet foran Strandgade og ind over havnens centrale område til Snekken. En løsning, der kombinerer havnepromenade og kystsikring, er indviet i sommeren 2018.

5. april 2016
Invitationen til den stiftende generalforsamling for kystbeskyttelseslag
Vedtægter for kystbeskyttelseslag

18. november 2015
Program for borgermøde den 18. november
Oplæg på borgermøde den 18. november
Referat af borgermøde den 18. november

10. juni 2015
Referat at møde med arbejdsgruppen d. 10. juni 2015

4. juni 2015
Roskilde Kommune har truffet afgørelse om at fremme to kystbeskyttelsesprojekter i Roskilde Kommune, for hhv. Jyllinge Nordmark og Inderfjorden Vest.
Med afgørelserne har Roskilde Kommune besluttet, at der skal arbejdes videre på at skitsere og fastlægge økonomien forbundet med kystbeskyttelse i de to områder. Når grundlaget er tilvejebragt vil der jf. kystbeskyttelseslovens kap. 1a blive holdt et borgermøde i hvert område, hvorefter der træffes afgørelse om hvorvidt projektet skal fremmes endeligt.
Se afgørelsen fra den 4. juni

29. april 2015
Byrådet beslutter, at arbejdet med kystsikring i Jyllinge Nordmark og i Roskilde inderhavn vest og midt nu skal planlægges helt konkret. Sikring af inderhavnen øst skal undersøges nærmere.
Se referater af sagerne.

2. marts 2015
Borgermøde i Hellig Kors Kirke, Jyllinge, om interessetilkendegivelse
Oplæg om interessetilkendegivelse
Oplæg om projekter

28. januar 2015
Byrådet behandler sagen om stormflodssikring og starter interessetilkendegivelsen blandt berørte beboere.

13. januar 2015
Klima- og Miljøudvalget valget anbefaler sagen om stormflodssikring til byrådet

15. december 2014
Skitseprojekter til konkrete indsatser fra rådgivningsfirmaer.
Regional løsning (version 2, fejlrettet udgave)
Inderfjorden øst og vest
Inderfjorden øst og vest - budget
Administrationen arbejder nu med at gennemlæse de enkelte projektforslag for at fremlægge en sag til politisk behandling i januar måned 2015.

Byrådet godkender den 24/9 2014 de videre tiltag for at kunne etablere lokal kystbeskyttelse og undersøge sluseløsning ved Kronprins Frederiks Bro.
Se sagen fra den 24. september

Se alle kommentarer til skitseprojekterne
Samlet i én fil - fuld kvalitet (13 MB)
Lettere version i dårligere kvalitet (2 MB)

Politikerne afsætter 44 mio. kr. til sikring
Se sagen her

Statusmøde den 20. maj 2014 i Jyllingehallerne
Se invitationen.
Se pjece med sammendrag af løsninger, tidsplaner og finansiering
Se skitseprojekt for Inderfjorden
Se skitseprojekt for Jyllinge Nordmark 
Se juridisk notat om, hvilke muligheder kommunen har for at deltage i finansieringen
Se oplæg fra kommunen
Se oplæg fra Grontmij
Se oplæg fra Kystdirektoratet
Se referat af mødet

26. marts 2014 indgår Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti en aftale, som udvider stormflodsordningen på en række punkter.
Læs mere om aftalen her.

Den 6. marts 2014 sender borgmesteren høringssvar til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg og til erhvervsminister Henrik Sass Larsen vedrørende L138.
Se dokumentet med høringssvar her.

Den 6. marts 2014 sender 11 borgmestre et brev til Miljøministeren om statens rolle i kystsikring
Se dokumentet med borgmestrenes brev her.

Dialog med beboerrepræsentanter om handleplan for stormflodssikring.
Kommunen indbyder repræsentanter for grundejerforeningerne til at drøfte skitseprojekter for stormflodssikring.
Møderne afholdes den 27. februar, 27. marts, 29. april og 22. maj 2014.
Materiale:
Tværsnit af  Kronprins Frederiks Bro
Tværsnit Kulhuse Sølager

Borgermøde den 3. februar 2014 om stormfloden i inderfjorden.
Se referatet fra borgermødet den 3. februar.

Senest opdateret

10.09.2018