You are here

Jyllinge bymidte

Jyllinge skal have en mere velfungerende bymidte. Projektet skal styrke byens centerområder gennem udvidelse og modernisering

Den reviderede handleplan for Jyllinge "Det skal der ske 2019-2022 er nu vedtaget, se under "Publikationer".

Den nybyggede Jyllingehal står nu færdig, og kommunen er i sidste fase af anlæg af forpladsen til den hallerne, parkering, 1. etape af supercykelstien til Stenløse station gennem parkområdet og 1. fase af parkanlægget. En del af Bygaden 28 er revet ned, og der er dannet en forening, som ønsker at tage den resterende del - det oprindelige forsamlingshus i brug til gavn for Jyllinges borgere. Disse samt foregående projekter er alle udløbere af Udviklingsprogram for Jyllinge, som blev vedtaget i 2013, og som bliver fulgt op med årlige handleplaner.

I det kommende år fortsættes arbejdet med supercykelstien, anlæg af Bromarken samt tilslutning af Møllevej til A6, som forventes gennemført i 2020/21. Ligeledes anlægges haven/parken i Bygaden 28, og det afgøres, om Bygaden 28 fremover skal drives af en foreningen. Busstoppestedet ved Jyllingecentret får også et løft i 2019. Byggeri af almennyttige boliger langs Lindbjergvej er også sat i gang.

Vedtagne dokumenter:

  • Roskilde Byråd på et møde den 19. marts 2013 vedtog Udviklingsprogram for Jyllinge Bymidte. Byrådet vedtog samtidig, at der i foråret 2013 skulle udarbejdes en handleplan for realisering af udviklingsprogrammet.

  • Roskilde Byråd i oktober 2018 vedtog Handleplan 2019-22.

Publikationer

Senest opdateret

11.09.2019