You are here

Jyllinge bymidte

Jyllinge skal have en mere velfungerende bymidte. Projektet skal styrke byens centerområder gennem udvidelse og modernisering

Den reviderede handleplan for Jyllinge "Det skal der ske 2021-2024 er nu vedtaget, se under "Publikationer".

Jyllingehallen er taget i brug og kommunen har anlagt forpladsen med 1. etape af supercykelstien til Stenløse station. Linderækkerne, de nye almene boliger Linderækkerne i halområdet er fyldt med nye beboere. Foreningen Fjordglimt er godt i gang med renovering af Bygaden 28.

I det kommende år fortsættes arbejdet med supercykelstien og tilslutning af Møllevej til A6, som forventes gennemført i 2021/21. Der udover påbegyndes indretning af lokaler til kulturskolen på Nordskolen, afdeling Jyllinge, og i de efterfølgende år anlægges en offentlig sti og med pladser og opholdsarealer, som forbinder halområdet gennem skolen til Jyllinge Parkvej.

Dermed er stort set alle de projekter, der er udsprunget af Helhedsplanen for Jyllinge Bymidte i 2013 gennemført. Helhedsplanen blev til i samarbejde med borgere og foreninger i Jyllinge.

Vedtagne dokumenter:

  • Roskilde Byråd på et møde den 19. marts 2013 vedtog Udviklingsprogram for Jyllinge Bymidte. Byrådet vedtog samtidig, at der i foråret 2013 skulle udarbejdes en handleplan for realisering af udviklingsprogrammet.

  • Roskilde Byråd vedtog i 2020 Handleplan 2021-24.

Publikationer

Senest opdateret

22.01.2021