You are here

Jyllinge bymidte

Jyllinge skal have en mere velfungerende bymidte. Projektet skal styrke byens centerområder gennem udvidelse og modernisering

Den reviderede handleplan for Jyllinge "Det skal der ske 2020-2023 er nu vedtaget, se under "Publikationer".

Jyllingehallen er taget i brug og kommunen har anlagt forpladsen med 1. etape af supercykelstien til Stenløse station. Linderækkerne, de nye almene boliger Linderækkerne i halområdet er klar til indflytning. En del af Bygaden 28 er revet ned, og foreningen Fjordglimt og kommunen har indgået en brugsaftale om renovering og anvendelse af det oprindelige forsamlingshus i brug til gavn for Jyllinges borgere. Bromarken er anlagt og byggerierne er godt på vej.

I det kommende år fortsættes arbejdet med supercykelstien og tilslutning af Møllevej til A6, som forventes gennemført i 2020/21. Der udover påbegyndes indretning af lokaler til kulturskolen på Nordskolen, afdeling Jyllinge i 2020, og i de efterfølgende år anlægges en offentlig sti og med pladser og opholdsarealer, som forbinder halområdet gennem skolen til Jyllinge Parkvej.

Dermed er stort set alle de projekter, der er udsprunget af Helhedsplanen for Jyllinge Bymidte i 2013 gennemført. Helhedsplanen blev til i samarbejde med borgere og foreninger i Jyllinge.

Vedtagne dokumenter:

  • Roskilde Byråd på et møde den 19. marts 2013 vedtog Udviklingsprogram for Jyllinge Bymidte. Byrådet vedtog samtidig, at der i foråret 2013 skulle udarbejdes en handleplan for realisering af udviklingsprogrammet.

  • Roskilde Byråd i  2019 vedtog Handleplan 2020-23.

Publikationer

Senest opdateret

06.01.2020