You are here

Klimafond

Roskilde Kommune ønsker med Klimafonden at støtte nye klimainitiativer.

Klimafonden skal støtte op om Roskilde Kommunes Klimapolitik og indsatser i Klimaplanen ved at muliggøre projekter og skabe strategiske samarbejder om klima mellem virksomheder, videninstitutioner og foreninger. 

Der er fokus på at støtte projekter, der kombinerer klimadagsordenen med fx. sundhed, affald, transport og fødevarer.

Klimafonden er på 200.000 kr. årligt og bevilges af Klima- og Miljøudvalget i Roskilde Kommune.

Målgruppe

Klimafondens målgruppe er erhverv, videninstitutioner samt foreninger/institutioner/interesseorganisationer i Roskilde Kommune.

Krav til projektet

Projekter  der modtager støtte fra Klimafonden skal leve op til følgende:

  • støtte op om den CO2-reducerende indsats i Roskilde Kommunes Klimapolitik og Klimaplan

  • have relation til Roskilde Kommune eller Roskilde Kommunes borgere

  • have projektdeltagere med forankring i Roskilde Kommune

  • have flere uafhængige deltagere

  • have deltagelse af videninstitutioner og erhverv eller videninstitutioner og foreninger/institutioner/interesseorganisationer

  • komme med delvis medfinansiering.

Støtte fra klimafonden må gerne bruges som medfinansiering til andre ansøgninger.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være Roskilde Kommune i hænde senest torsdag den 30. april 2020.

Yderligere oplysninger kan fås hos klimakoordinator Trine K. Sørensen, se kontaktoplysninger nederst på siden.

Kontakt

Trine Keinicke Sørensen
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling By Kultur og Miljøsekretariatet
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

04.02.2020