You are here

Kommuneplanlægning

Kommuneplanen omfatter de overordnede retningslinjer for byer og det åbne land

Roskilde Byråd har på sit møde den 18. december 2013 vedtaget Kommuneplan 2013 endeligt. En kommuneplan er byrådets bud på, hvordan en kommune skal udvikle sig indenfor en lang række af emner de næste 12 år. Ofte er en kommuneplan rettet mod den fysiske planlægning. Planen kan dermed ses som en langsigtet og helhedsorienteret strategi for prioriteringer indenfor byudvikling samt benyttelse og beskyttelse af det åbne land.

Se Kommuneplan 2016-2020

Læs mere om planen, mindretalsudtalelser, den offentlige høring, retsvirkning samt klagemuligheder på roskilde.dk/indflydelse.

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 3 60 5

Senest opdateret

01.11.2018