You are here

Parkeringsstrategi

Visionen om at få mere liv og aktivitet i bymidten vil selvsagt betyde, at flere mennesker skal ind til bymidten.

Det skal derfor være let at komme til bymidten, uanset om man er cyklist, fodgænger, bilist eller kommer med kollektiv trafik.

Samtidig vil fortætningen og omdannelsen i bymidten komme til at ske på arealer, der i dag anvendes til parkering. Parkeringen skal derfor samles på færre og større anlæg, der ligger lettilgængeligt fra det overordnede vejnet.

Roskilde Byråd har vedtaget en parkeringsstrategi. Formålet er at:

  • Understøtte visionen om den dynamiske bymidte

  • Fremme tilgængeligheden i bymidten

  • Udstikke retningslinjer og løsninger for parkeringen på kort og langt sigt

  • Anvise fleksible løsninger

Som første led i realiseringen har kommunen opsat et dynamisk henvisningssystem. Henvisningssystemet gør det lettere at finde en ledig parkeringsplads og dermed mindsker det den parkeringssøgende trafik.

Det første parkeringshus - på Sortebrødre Plads - blev klar i 2018.

Publikationer

Senest opdateret

03.12.2019