You are here

Trekroner

  • Billede fra Trekroner

    Fotograf: Casper Dalhoff

Trekroner er både en naturskøn bydel med forskellige boformer og et attraktivt og centralt beliggende erhvervsområde – med egen togstation og tæt på København.

Trekroner er et udbygningsområde for boliger, erhverv og institutioner i Roskilde Kommune. Området er på ca. 250 ha (2.5 mio. m2) og fuldt udbygget bliver Trekroner et bysamfund bestående af godt 2.400 boliger og 5.000 indbyggere. På Roskilde Universitet kommer der 15.000 studerende og forskere m.v. Endvidere er der i Trekroner plads til ca. 5.000 arbejdspladser.

Trekroner er en langsigtet satsning for Roskilde, og rummer store potentialer for byen med hensyn til attraktive boligområder, erhvervs- og videnudvikling, kulturelle tilbud m.m. Følg livet i Trekroner på bydelens Facebookside.

Mål for udbygningen af Trekroner

Det målsætningen at udvikle Trekroner til en selvstændig bydel i Roskilde, hvor boliger, universitet og erhverv supplerer hinanden og hvor viden, miljø og natur er den bærende idé i bydannelsen.
Følgende visioner er grundlaget for byudviklingen:

  • Ét bysamfund med mange funktioner.
  • En universitetsbydel med godt samspil mellem byen og universitetet.
  • Etablering af videnbaserede virksomheder, for at give bydelen et varierende liv og arbejdspladser.
  • Attraktivt bosted med variation i bebyggelses- og ejerformer samt på arkitektur og kunst, der kan give bydelen et rigt socialt og kulturelt liv.
  • Grøn by med en markant grøn struktur, herunder Kildemosen, Himmelev Bæk og Langebjerg Sø og områder med skovrejsning.
  • Bæredygtig udbygning med respekt for eksisterende byggerier og landskabselementer samt etablering af nye naturmiljøer og bæredygtigt byggeri.
  • God trafikbetjening med kollektiv trafik og sikre forhold for cyklister og fodgængere.

De fleste nye arealer til boliger er ejet af kommunen og det giver gode muligheder for at opfylde målsætningerne for udbygningen. Der er løbende flere attraktive storparceller og parcelhusgrunde til salg.

For at opbygge grønne kvaliteter i Trekroner er der mellem boligområderne tidligt etableret skovbælter som både holder områderne adskilt men også kan medvirke til at skabe aktiviteter mellem boligområderne. I de enkelte områder er der også rekreative grønne fællesarealer med, regnvandsafledning og plads til beboerdrevne aktiviteter.

Publikationer

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 3 60 5

Senest opdateret

28.08.2018