You are here

Trekroner i fremtiden

Hovedparten af Trekroners vestlige del er udbygget med boliger, skoler og institutioner. I de næste 10-15 år vil udbygningen primært foregå i Trekroners østlige og sydlige del.

Den østlige del

Trekroners østlige del omfatter området nord for RUC og øst for Himmelev Bæk. I området er der bygget et børnehus og de første knap 200 boliger er opført. Inden for de næste 10 år forventer kommunen, at der vil blive udbudt områder til i alt ca. 500 boliger og bygget enkelte institutioner. Områdets gamle gård, Skademosegård, er fælleshus for områdets beboere.

Den sydlige del

Trekroners sydlige del omfatter området mellem Trekroner Allé og jernbanen. Området kan udbygges med boliger, erhverv, institutioner og butikscenter. De første boliger, butikscentret og plejecenter er opført. Der er fortsat god plads til flere større byggerier til kontorformål. Arbejdspladserne vil ligge godt i forhold til togtransport og lokal busbetjening.

Den vestlige del

Trekroner vestlige del omfatter området nord for Trekroner Allé mellem Himmelev Bæk og Kildemosen. Området er næsten udbygget og rummer ca. 1.000 boliger, 2  skoler, flere børnehuse, en klub og et hospice. De skovbælter, der er plantet, er nu vokset til og ses som karakteristiske grønne bånd imellem de forskellige boligområder.

Trekroner sø

Søen er nu et dejligt rekreativt område midt i Trekroner, ved siden af universitetet. Senest er tilføjet "Trekroner Hub", som omfatter bl.a. skaterbane, boldbane, bordtennis og overdækkede "huse" til studier og ophold.

Historien

RUC blev etableret i 1972 og Trekroner Station blev åbnet i 1989. I 1999 blev der taget hul på etablering af parcelhuse i område 3 og det økologiske bofællesskab Munksøgaard i område 8.

Senest opdateret

25.01.2018