You are here

Viby ZebraBy 2013

Viby er blevet udvalgt som en af de første ZebraByer i Roskilde Kommune, og arbejdet for at gøre byen til et endnu bedre sted at bo, arbejde og leve er i fuld gang.

I øjeblikket er der fuld gang i arbejdet med at realiserer nogle af de ting som det tager længere tid at gennemføre fx byggemodningen på Skousbo og udviklingen af bymidten

Endnu engang tak til alle som har bidraget – og stadig bidrager – til at gøre Viby til et endnu bedre sted at bo og leve.

Udviklingsprogrammet viser de visioner vi sammen fandt frem til for Viby.  I Handleplanen kan I se hvornår der i kommunens budget bliver sat penge af til at realiserer visionerne. Handleplanen revideres en gang om året.

Vibys projekter og aktiviteter

 • Tiltrækning af borgere og virksomheder

  Hvordan får vi flere tilflyttere og mere erhverv til byen? Dette er hovedspørgsmålet for arbejdsgruppen "Tiltrækning af borgere og virksomheder". Her vil der blive set på potentialer og udviklingsmuligheder indenfor emnerne bosætning, handelsliv, erhvervsliv og branding/kommunikation.

 • Kultur og aktiviteter

  Hvordan får vi mere kultur og flere aktiviteter til Viby for alle dens borgere? Dette er hovedspørgsmålet for arbejdsgruppen "Kultur og aktiviteter".

  Arbejdsgruppen er kommet godt fra start. Første møde efter den fælles workshop i Vibyhallen den 19. september 2013, blev afholdt i Viby Idrætscenter den 30. september 2013.

  Arbejdsgruppen har besluttet at arbejde videre med 3 overordnede emner:

  • Aktiviteter i bymidten: Uformelle kontinuerlige og åbne aktiviteter

  • Idrætscenteret og Multihal: Organiserede aktiviteter og events

  • Fritidscenter: Udeliv

 • Natur og grønne områder

  Arbejdsgruppen arbejder med adgang til naturen omkring Viby og udvikling af de grønne områder i Viby.

 • Trafik og mobilitet

  Denne arbejdsgruppe beskæftiger sig med udvikling inden for området "Trafik og mobilitet".

 • Bymidte og Pharmacosmos

  Hvordan kan vi udvikle bymidten og Pharmacosmos-grunden? Dette er hovedspørgsmålet for arbejdsgruppen "Bymidten og Pharmacosmos-grunden". Vi arbejder både med aktiviteter, som kan ske her og nu, og taler også om de mere langsigtede udviklingsperspektiver. Gruppen består pt. af 11 lokale medlemmer og tre fagpersoner fra Roskilde Kommune.

Publikationer

Viby handleplan 2020-23

Handleplan 2020-2023

Handleplan for Viby Sjælland 2020 -2023 beskriver de initiativer, aktiviteter og anlægsinvesteringer som Roskilde Kommune, i samarbejde med lokale borgere og aktører, vil igangsætte de næste fire år. Indsatserne er en del af realiseringen af Udviklingsprogram for Viby Sjælland, som blev politisk vedtaget i 2014.

Handleplan_Viby_2020_dec2019_endelig_reduceret.pdf
viby-helhedsplan-2016

Helhedsplan for Viby Sjælland

Strategierne for Viby Stationsplads, Søndergade og Tofthøjvej kobles med udviklingen af Bytorvet og Cosmosgrunden i helhedsplanen.

Se planen her

Viby

Udviklingsprogram for Viby

I programmet har vi sammen udpeget Vibys udfordringer, fundet byens visioner samt defineret de nødvendige indsatsområder – og det både for den fysiske planlægning og for byens sammenhængskraft. For begge dele er vigtige ingredienser i en moderne by i udvikling.

udviklingsprogram_viby.pdf
Strukturbillede viby

Strukturbillede for Viby Sjælland

Strukturbilledet tegner de overordnede rammer for Vibys langsigtede fysiske udvikling, herunder de trafikale forhold omkring Viby. Strukturbilledet skal bruges til at sikre sammenhæng og synergi i de beslutninger, der træffes på alle niveauer, og skal danne grundlag for mere detaljerede planer for udviklingen af blandt andet Skousboarealet og Viby Bymidte.

Senest opdateret

20.12.2019