You are here

Budget 2018

Du kan her på siden finde materiale om budget 2018.

Byrådet vedtog budget 2018-2021 ved 2. behandlingen den 11. oktober 2017

Nedenfor kan du læse nærmere om budgettet for de forskellige udvalg, se anlægsbudgettet, se hvordan udgifterne finansieres, samt finde talmateriale om budgettet.

Borgmesterens forord

Budgettets indledende afsnit

Budget 2018 i hovedtræk

 • Det samlede budget i 2018

  Bruttoudgifterne i budgettet for 2018 udgør i alt 6.821 mio. kr.

 • Økonomiudvalgets budget

  Økonomiudvalget har i 2018 et nettobudget på 595 mio. kr., hvilket udgør 11,5 % af kommunens samlede nettodriftsudgifter.

  Økonomiudvalgets budget

 • Kultur- og Idrætsudvalgets budget

  Kultur- og Idrætsudvalget har i 2018 et nettobudget på 209 mio. kr., hvilket udgør 4,0 % af kommunens samlede nettodriftsudgifter.

  Kultur- og Idrætsudvalgets budget

 • Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget

  Beskæftigelses- og Socialudvalget har i 2018 et nettobudget på 1.347 mio. kr., hvilket udgør 26,1 % af kommunens samlede nettodriftsudgifter.

  Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget

 • Skole- og Børneudvalgets budget

  Skole- og Børneudvalget har i 2018 et nettobudget på 1.663 mio. kr., hvilket udgør 32,2 % af kommunens samlede nettodriftsudgifter.

  Skole- og Børneudvalgets budget

 • Plan- og Teknikudvalgets budget

  Plan- og Teknikudvalget har i 2018 et nettobudget på 207 mio. kr., hvilket udgør 4,0 % af kommunens samlede nettodriftsudgifter.

  Plan- og Teknikudvalgets budget

 • Klima- og Miljøudvalgets budget

  Klima- og Miljøudvalget har i 2018 et nettobudget på 80 mio. kr., hvilket udgør 1,5 % af kommunens samlede nettodriftsudgifter.

  Klima- og Miljøudvalgets budget

 • Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget

  Sundheds- og Omsorgsudvalget har i 2018 et nettobudget på  1.058 mio. kr., hvilket udgør 20,5 % af kommunens samlede nettodriftsudgifter.

  Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget

 • Anlægsbudgettet

  Anlægsbudgettet i 2018 er på netto 201 mio. kr.

  2018_anlæg

 • Finansiering af budget 2018

  Indkomstskatterne udgør størstedelen af den kommunale finansiering, nemlig 72,6 pct. - svarende til 4,919 mia. kr. Hernæst kommer de kommunale driftsindtægter som stammer fra brugerbetaling. Driftsindtægterne udgør 12,7 pct. - svarende til 859 mio. kr.  Roskilde Kommune modtager 414 mio. kr. i den statslige tilskuds- og udligningsordning, svarende til 6,1 % af de samlede indtægter. De resterende indtægter fordeler sig på henholdsvis refusioner, anlægsindtægter og øvrige indtægter.

  Fordelingen af kommunens indtægter i budget 2018

 • Talmateriale

Senest opdateret

12.12.2018