You are here

Mål og resultater

Roskilde Kommune arbejder aktivt med mål og resultater for at fremme en forbedringskultur og udvikling.

I Roskilde Kommune arbejder vi løbende for at forbedre kommunens resultater, sætte nye ambitiøse mål for indsatsen og for at følge op.

Med mål og resultater ønsker Roskilde Kommune at:

  • at dokumentere og kommunikere kommunens resultater
  • at medvirke til en højere grad af fokus på resultater og løbende forbedringer og dermed udgøre et godt fundament for formulering af fremtidige udviklingsmål og resultatkrav i de politiske og administrative måldokumenter i styringskonceptet
  • at være et administrativt forarbejde til  de kvalitetskontrakter med kvantificerbare udviklingsmål for kommunens serviceområder, som skal udarbejdes i den kommende byrådsperiode – samt ikke mindst
  • at bidrage til intern læring ift. at se  og indrette opgaveløsningen efter et ”udefra-og-ind”-perspektiv.
Resultater i RK

Vurdering af resultaterne

Kommunens resultat vurderes med et "lyssignal"
  • Rød betyder, at resultatet klart ikke er tilfredsstillende i forhold til de opstillede mål og resultatkrav.
  • Gul betyder, at der ikke er sket en positiv udvikling siden sidste måling, og at resultatet er under ønsket niveau.
  • Lysegrøn betyder, at der er sket en positiv udvikling siden sidste måling, og at resultatet er på ønsket niveau
  • Mørkegrøn betyder, at resultatet er klart tilfredsstillende.

Kontakt

Byrådssekretariatet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Kommunaldirektøren
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

24.08.2018