You are here

Materiale til budgetudkast 2016

Her kan du se det materiale, der indgår i behandlingen af udkast til budgettet.

Det første budgetudkast er udarbejdet til Økonomiudvalgets møde den 26. august 2015. Mappen opdateres løbende, når der kommer nye versioner af dokumenter.

1. overblik over budget 2016-2019 til budgetmappen

2. 1. skoen paa skat og tilskud og udligning i budget 2016-2019

3. budgetaendringer pr. august til budgetmappen

4. konjunkturvurdering 2016-2019

5. lov- og cirkulaereprogram til budget 2016

6. oversigt over udviklings- og eventpuljerne i budget 2016-2019

7. besparelses- og omprioriteringskatalog

8. strategisk anlaegsplan

9. blokliste

10. bloktekster

11. implementeringsudgifter til monopolbrud paa it-omraadet

12. uu anmodning

13. opsamling paa fagudvalgenes afsluttende budgetdroeftelser

15. benchmarking - roskilde kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

16. trafiklys med udgangspunkt i roskilde kommune

17. trafiklysnoegletal

18. takstkatalog

19. kassebeholdningsopgoerelse

20. sammenlignende udvalgsoversigter 2014-2019

21. bevillingsoversigt for budget 2016-2019

22. bygningsvedligeholdelse fra 2012-2015

23. Sygedagpengeudgifterne øges i Roskilde Kommune

24. teknisk korrektion flygtninge

25. det oekonomiske resultat for 2016

Senest opdateret

19.02.2018