You are here

Materiale til budgetudkast 2018

Her kan du se det materiale, der indgår i behandlingen af udkast til budgettet

Det første udkast til  budget 2018 er udarbejdet til Økonomiudvalgets budgetseminar den 24. august. Materialet opdateres løbende, når der kommer nye versioner af dokumenterne.

 1. Budgetmateriale til budget 2018-2021
 2. 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2018-2021
 3. Oversigt over tekniske korrektioner til budgetmappen
 4. Konjunkturvurdering 2018
 5. Lov- og cirkulæreprogram til budget 2018
 6. Budgetforbedringer i budget 2018-2020
 7. Strategisk anlægsplan
 8. Bloklister
 9. Bloktekster
 10. Opsamling fra fagudvalgenes budgetdrøftelser
 11. Salg og køb af ejendomme og grunde (fortroligt notat)
 12. Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2016
 13. Trafiklys – notat
 14. Trafiklys – tabel
 15. Takstkatalog
 16. Kassebeholdningsopgørelse
 17. Sammenlignende udvalgsoversigter 2016-2021
 18. Bevillingsoversigt for budget 2018-2021 på fagområder
 19. RO’s efterskole
 20. RO’s efterskole – ansøgning
 21. RO’s efterskole – bevillingsanmodning
 22. RO’s efterskole – miniprospekt
 23. RO’s efterskole – hensigtserklæring vedr. lejemål
 24. RO’s efterskole – resultatbudget
 25. RO’s efterskole – likviditetsbudget
 26. Notat vedr. udvikling i demografi på ældreområdet
 27. Sortebrødre Plads (fortroligt)
 28. Enhedslistens ændringsforslag til budgetforlig BFCVA
 29. Dansk Folkepartis ændringsforslag til budgetforlig BFCVA - taldel
 30. Dansk Folkepartis ændringsforslag til budgetforlig BFCVA - tekstdel

Senest opdateret

23.08.2018