You are here

Resultater for arbejdsmarked og uddannelse

Roskilde Kommune skal være en kommune, der har et varieret uddannelses- og erhvervsliv. Det giver de bedste muligheder for at borgerne uddanner sig og senere får et job, hvor de kan forsørge sig selv.

Væsentlige indikatorer her er:

  • andelen af unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse,
  • andelen af kommunens borgere, som er selvforsørgende.

Kvaliteten af den kommunale indsats kan også aflæses i indikatoren for, hvor lille en andel, der har fået hjælp, som vender tilbage til jobcenteret indenfor et år, og hvor mange borgere, der er på sygedagpenge i mere end ét år.

Mål og resultater

Kontakt

Sekretariat for Social, Job og Sundhed
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

12.03.2019