You are here

Direktion

Roskilde Kommunes direktion er et kollegialt forum, som ledes af kommunaldirektøren.

Direktionen behandler typisk sager inden for:

  • Den overordnede økonomi og proces for næste års budget
  • De fælles principper for styring og udvikling af kvalitet
  • Udvikling af en fælles attraktiv arbejdsplads
  • Kommuneplan
  • Strategier for udvikling af kommunen
  • Udvikling af politik på de faglige områder

Det er direktionens vision at udvikle en moderne kommune, som på alle væsentlige områder er førende i Danmark. Borgere, virksomheder og medarbejdere skal opleve, at Roskilde Kommune er noget helt særligt.

Se organisationsdiagram for Roskilde Kommune.

Direktion

Martin Barnkop Lindgreen

Martin Barnkob Lindgreen

Vicekommunaldirektør

Senest opdateret

04.11.2019