You are here

Servicemål for borgerkontakt

I Roskilde Kommune prøver vi hele tiden at blive bedre og tjekker løbende vores service.

Her i kommunen opfatter vi os som en moderne servicevirksomhed. Det betyder, at vi skal yde den bedst mulige betjening. Det betyder også, at vi hele tiden arbejder med at tilpasse måden, vi leverer ydelserne på, så de lever op til borgernes forventninger og krav.

Hvis du har kommentarer til den service, du har oplevet i Roskilde Kommune, modtager vi dem meget gerne.

Du kan henvende dig til Borgerservice på tlf. 46 31 30 00 eller på borgerservice@roskilde.dk.

Hvilken service kan du forvente?

 • E-mail

  Sender du en e-mail til en af kommunens generelle e-mailadresser, f.eks. kommunen@roskilde.dk, får du svar indenfor to arbejdsdage, hvis mailen vedrører spørgsmål af generel karakter, som du også ville kunne få svar på over telefonen. Sender du derimod en e-mail, der indeholder en ansøgning, som skal sagsbehandles, gælder de samme svarfrister, som når du skriver et brev til kommunen, nemlig 10 arbejdsdage.

  Skriver du direkte til en medarbejders e-mailadresse, kan medarbejderen være fraværende på grund af kurser, sygdom, ferie eller andet. Du vil så enten få et automatisk svar om, hvornår medarbejderen kan træffes og hvem du ellers kan henvende dig til, eller medarbejderen vil have sørget for, at e-mailen sendes videre til en anden.

  Hvis der i din kommunikation med kommunen indgår personfølsomme oplysninger, skal du sende din besked via Digital Post. På den måde kan du være sikker på, at ingen uvedkommende kan læse din digitale post. 

  Læs mere om personfølsomme oplysninger og Digital Post.

  Selvom du sender en e-mail til kommunen, vil vi nogle gange svare på papir eller med Digital Post, hvis du har oprettet en digital postkasse. Det gør vi, hvis kommunikationen indeholder personfølsomme oplysninger, eller hvis der er brug for en underskrift.

 • Telefon

  Du har krav på samme gode betjening, uanset om du ringer eller møder personligt op i kommunen. Det betyder blandt andet, at du inden for åbningstiderne kan komme i kontakt med den afdeling i kommunen, du vil tale med. Sker det undtagelsesvist ikke, tager omstillingen mod besked.

  Du skal ikke vente unødigt, eller sendes rundt i systemet. Derfor oplyser vi om direkte telefonnumre her på hjemmesiden, på breve og andre steder.

  Ringer du direkte til en medarbejder, som ikke er ved telefonen, har medarbejderen sikret, at en kollega besvarer dit opkald. Du vil kun i meget få særtilfælde blive mødt af en telefonsvarer.

  Kommer du 'galt i byen', hjælper vi dig med at blive stillet hen til det rigtige sted.

 • Breve

  Skriver du til kommunen, får du svar indenfor 10 arbejdsdage.

  Du får enten et endeligt svar, eller du får hurtigt en kvittering, der fortæller om sagens videre forløb og giver et navn på sagsbehandleren.

  På det sociale område er der - i henhold til lov om retssikkerhed og administration - specielle tidsfrister for, hvor lang tid der må gå inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

  Kommunen tilstræber at skrive i en venlig tone, som er let at læse og forstå. Medarbejderen har pligt til at forklare fremmedord og fagudtryk nærmere i breve.

  I et svar fra Roskilde Kommune vil det tydeligt fremgå, hvem du kan henvende dig til, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

  Post sendes til:

  Roskilde Kommune
  Postboks 100
  4000 Roskilde

 • Personlig henvendelse

  Når du henvender dig personligt i Roskilde Kommune, vil personalet være imødekommende og opmærksomt, og du får en individuel behandling.

  Det er dine oplysninger, vi arbejder med, og derfor er du velkommen til at følge med i, hvad vi noterer på pc'en eller i papirerne om din henvendelse.

  Vi prøver også at se din situation i en helhed. Det betyder, at hvis en afgørelse kan få indflydelse på andre forhold, f.eks. din skat eller mulighed for at modtage visse ydelser, så vil vi så vidt muligt gøre opmærksom på det. Vi vil hjælpe dig videre, så du kan få løst alle dele af problemet.

 • Facebook

  På kommunens officielle profil på Facebook har vi nogle klare og forpligtende servicemålsætninger for henvendelser:

  • Borgerservicerelaterede skal besvares fyldestgørende inden for 24 timer. 
  • Fagspecifikke henvendelser kan ikke forventes besvaret inden for 24 timer, men du vil som minimum modtage en kvittering for din henvendelse.

Kontakt

Borgerservice
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

22.02.2018