You are here

Budgetter

På denne side kan du læse om Roskilde Kommunes tidligere og nuværende budget.

Alle kommuner skal hvert år udarbejde et budget. Budgettet skal angive kommunens forventede udgifter i budgetåret, og hvordan disse finansieres. Budgettet bliver således et udtryk for byrådets samlede afvejning mellem udgiftsønsker på den ene side og skatteudskrivning samt øvrige indtægter på den anden side. Kommunens budget skal være offentligt tilgængeligt, så borgere, virksomheder og erhvervsdrivende altid kan finde det.

Budgettet vedtages ved at kommunens økonomiudvalg udarbejder forslag til det kommende års budget. Herefter skal forslagene behandles 2 gange af byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. 1. behandling skal ske senest d. 15. september og 2. behandling og dermed den endelig vedtagelse senest d. 15. oktober.

En kort redegørelse for indholdet af årsbudgettet skal inden det kommende regnskabsårs begyndelse offentliggøres.

Nedenfor kan du finde tidligere og det nuværende budget for Roskilde Kommune.

Budgetter

 • Budget 2020

  Kommunens budget for 2020 blev vedtaget af byrådet ved 2. behandlingen den 30. oktober 2019.

  Dansk Folkeparti, De Radikale og Socialdemokraterne har indgået forlig om budget 2020.

  Budget 2020

 • Budget 2019

  Kommunens budget for 2019 blev vedtaget af byrådet ved 2. behandlingen den 10. oktober 2018.

  Dansk Folkeparti, De Radikale, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre har indgået forliget om budget 2019.

  Se budget 2019

 • Budget 2018

  Byrådet vedtog budget 2018-2021 ved 2. behandlingen den 11. oktober 2017

  Radikale Venstre, SF, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Socialdemokratiet har indgået forliget om budget 2018.

  Se budget 2018

 • Budget 2017

  Kommunens budget for 2017 blev vedtaget af byrådet ved 2. behandlingen den 12. oktober 2016.

  Budgettet for 2017 er indgået i et forlig mellem SF, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Socialdemokratiet 

  Se budget 2017

 • Budget 2016

  Byrådet vedtog budgettet for 2016 på sit møde den 7. oktober 2015, punkt 296. 

  Budgettet for 2016 er resultatet af forhandlinger mellem samtlige partier i byrådet.

  Se budget 2016

 • Budget 2015

  Roskilde Kommunes budget for 2015 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre.

  Se budget 2015

Senest opdateret

19.12.2018