You are here

Budgetter

På denne side kan du læse om Roskilde Kommunes tidligere og nuværende budget.

Alle kommuner skal hvert år udarbejde et budget. Budgettet skal angive kommunens forventede udgifter i budgetåret, og hvordan disse finansieres. Budgettet bliver således et udtryk for byrådets samlede afvejning mellem udgiftsønsker på den ene side og skatteudskrivning samt øvrige indtægter på den anden side. Kommunens budget skal være offentligt tilgængeligt, så borgere, virksomheder og erhvervsdrivende altid kan finde det.

Budgettet vedtages ved at kommunens økonomiudvalg udarbejder forslag til det kommende års budget. Herefter skal forslagene behandles 2 gange af byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. 1. behandling skal ske senest d. 15. september og 2. behandling og dermed den endelig vedtagelse senest d. 15. oktober.

En kort redegørelse for indholdet af årsbudgettet skal inden det kommende regnskabsårs begyndelse offentliggøres.

Nedenfor kan du finde tidligere og det nuværende budget for Roskilde Kommune.

Budgetter

 • Budget 2019

  Kommunens budget for 2019 blev vedtaget af byrådet ved 2. behandlingen den 10. oktober 2018.

  Dansk Folkeparti, De Radikale, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre har indgået forliget om budget 2019.

  Se budget 2019

 • Budget 2018

  Byrådet vedtog budget 2018-2021 ved 2. behandlingen den 11. oktober 2017

  Radikale Venstre, SF, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Socialdemokratiet har indgået forliget om budget 2018.

  Se budget 2018

 • Budget 2017

  Kommunens budget for 2017 blev vedtaget af byrådet ved 2. behandlingen den 12. oktober 2016.

  Budgettet for 2017 er indgået i et forlig mellem SF, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Socialdemokratiet 

  Se budget 2017

 • Budget 2016

  Byrådet vedtog budgettet for 2016 på sit møde den 7. oktober 2015, punkt 296. 

  Budgettet for 2016 er resultatet af forhandlinger mellem samtlige partier i byrådet.

  Se budget 2016

 • Budget 2015

  Roskilde Kommunes budget for 2015 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre.

  Se budget 2015

 • Budget 2014

  Budgettet for 2014 blev vedtaget onsdag den 9. oktober 2013 med et forlig mellem Socialdemokraterne, SF, Konservative og Det Radikale Venstre. I modsætning til tidligere år har det ikke været nødvendigt at foretage besparelser. Der har i stedet været fokus på at fremtidssikre Roskilde Kommunes gode udvikling og der er derfor blevet fremsat en lang række initiativer som understøtter vækst og gode betingelser i hele kommunen for både private og virksomheder. Som eksempler kan nævnes udvikling af folkeskolen, initiativer som styrker fællesskabet i lokalsamfundene og understøtter foreningslivet, bedre trafikafvikling, renovering af Stændertorvet, bedre håndtering af byggesager, etablering og renovering af alment byggeri, samt nedsættelse af dækningsafgift og grundskyld.

  Læs mere om budget 2014

  Første udkast til budget 2014

  1. høring af budget 2014

  2. behandling af budget 2014

  Læs budgetforliget

 • Budget 2013

  Budgettet for 2013 blev vedtaget den 10. oktober 2012 med et forlig mellem Socialdemokraterne, SF, Venstre, Konservative, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Ligesom året før, var det nødvendigt at indarbejde effektiviseringer og besparelser for at tilpasse sig samfundets økonomiske situation og den demografiske udvikling. Men som resultat af sidste års budget, var Roskilde Kommunes økonomi nu mere solid, så det blev besluttet at bruge noget af den opsparede likviditet på anlæg der kunne understøtte og udvikle kommunens service.

  Ligesom året før, var innovation et stort tema. Der blev derfor lagt vægt på at det igangværende arbejde med innovation skulle forsætte.

  Se budgettet

 • Budget 2012

  Budgettet for 2012 blev vedtaget den 12. oktober 2011 med et forlig mellem Socialdemokraterne, SF, Venstre, Konservative og Det Radikale Venstre. Der blev i budgettet indarbejdet effektiviseringer og besparelser for ca. 100 mio. kr. Besparelsernes formål var, at reagere på den økonomiske tilbagegang, den demografiske udvikling og konsolidere kommunens økonomi så den også i fremtiden ville være sund og bæredygtig. På grund af besparelser blev innovation et stort tema i budgettet. Borgere, medarbejdere, frivillige organisationer og andre aktører blev opfordret til at komme med ideer som kunne effektivisere kommunes drift og gøre besparelserne mindre mærkbare for borgere og medarbejdere.

  Se budgettet

 • Tidligere budgetter

Senest opdateret

19.12.2018