You are here

Ældre- og Værdighedspolitik

Politikken er i Roskilde Kommune en del af byrådets ældrepolitik, som skal danne rammen om ældreområdet de kommende år.

”Respekt, frihed, tryghed og medborgerskab” er titlen på Roskilde Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik 2020-2023. Politikken sætter fokus på værdierne: Respekt, frihed, tryghed og medborgerskab. Det er hensigten, at den skal danne rammen om udviklingen af ældreområdet i Roskilde Kommune i de kommende år.

Politikken er også en del af udmøntningen af Folketingets bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen, der har fokus på følgende syv temaer:

  1. Livskvalitet.
  2. Selvbestemmelse.
  3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.
  4. Mad og ernæring.
  5. En værdig død.
  6. Pårørende.
  7. Bekæmpelse af ensomhed.

Ældre- og Værdighedspolitikken er udarbejdet på baggrund af input fra borgere, frivillige- og sociale foreninger, medlemmer af Ældrerådet og Handicaprådet samt Sundheds- og Omsorgsudvalget. Herefter er politikken blevet drøftet ud fra et fagligt perspektiv blandt lederne på ældre- og sundhedsområdet.

Roskilde Byråd godkendte politikken den 18. december 2019.

 

Publikation

Senest opdateret

18.02.2021