You are here

Vision for Roskilde Kommune - Alle Tiders Roskilde

Vi er stærkest, når vi spiller sammen, derfor er Alle Tiders Roskilde en fælles fortælling om, hvad vi sammen er bedst til.

Vision

At blive Greater Copenhagens førende kommune inden for nyskabende sammenkobling af historie, service, kultur, erhverv og uddannelse.

Mission

Vi gør gæster til nye borgere - vi gør borgere til samskabende brugere.

Hvad vil vi?

 • En kommune i vækst

  Roskilde er en kommune i vækst, og med det rigtige skub fremad, kan vi tage et kvantespring.

  Vi skal fortsætte med at byde alle velkomne og bygge videre på Roskildes Kommunes stolte traditioner om at løfte i flok og have aktive borgere, der stiller krav. Derfor skal tiltrækningskraften øges endnu mere de kommende år.

  Dette gøres gennem en fælles fortælling om, hvad vi sammen er bedst til, hvor vi aktivt inviterer lokale virksomheder, kultur- og uddannelsesinstitutioner, foreninger og mange flere til at fortælle, hvad der gør os unikke – om det handler om kultur i Gundsømagle, foreningsliv i Gadstrup eller de stærke fællesskaber i Herringløse.

 • Boligpolitik i balance

  Roskilde Kommunes vision er levende lokalmiljøer, fra Jyllinge i nord til Viby i syd, både i et stærkt centrum og med bæredygtige lokalsamfund.

  Muligheden for at bygge nye boliger skal modsvare den forventede befolkningstilvækst, men samtidig sikre en variation af boligudbud, så der bliver plads til alle.

  I kommuneplanen åbnes mulighed for byudvikling i forskellige typer af bysamfund, men rollefordelingen mellem byerne fastholdes.Kommunens nye boligpolitik og planstrategi skal sikre den balance. I kommuneplanen sikres beskyttelsen af de mest værdifulde naturområder, landskaber og kulturmiljøer, ved at disse områder fortsat friholdes for bebyggelse og større anlæg.

  Se Kommuneplan 2016-2020

 • Alle Tiders Musikby

  Roskilde Kommunes vision er sammen med lokale aktører at fremhæve kommunens styrkepositioner indenfor det musiske og kulturelle.

  Vores ambition er, at alle borgere skal møde musikken i deres hverdagsliv. Musikken skal være en uundværlig, anerkendt og bærende del af livet i Roskilde Kommune - en Alle Tiders Musikby.

  Derfor har byrådet sammen med det politisk nedsatte musikby-udvalg udarbejdet en ny musikbystrategi.

 • Førende uddannelsesby

  Roskilde er privilegeret ved at have uddannelser på alle niveauer - fra folkeskoler til universitet.

  Vi skal hele tiden være på forkant med udviklingen og turde gå foran, derfor arbejder vi for en stærk, sund og samarbejdende region. 

  Roskilde Kommune vil styrke elevernes og de studerendes læring, sikrer et højt fagligt niveau og styrker de unges gennemførsel af uddannelse. 

  Roskilde Kommune vil styrke Roskilde som en innovativ uddannelsesby gennem netværket Roskilde Campus og via samarbejdsaftalen med Roskilde Universitet.

Indsatser

Visionen skal udmøntes gennem fire ligeværdige indsatser:

 1. Vedvarende bosætningskampagner
 2. Boligpolitik i balance
 3. Musikbystrategi
 4. Samarbejde med RUC og Netværk Roskilde Campus

Alle Tiders Roskildes mission og vision er godkendt i byrådet den 15. juni 2016.

Senest opdateret

27.04.2020