You are here

Bibliotekspolitik

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Roskilde Bibliotekerne er kommunens levende mødested for alle borgere. Det er borgernes vigtigste adgang til oplevelser, læring, viden og møder på tværs af generationer og baggrund.

Roskilde Bibliotekerne styrker borgernes digitale kompetencer, så alle aktivt kan udnytte de nyeste digitale informations- og kommunikationsteknologier.

Roskilde Bibliotekerne deltager aktivt i byudviklingen centralt og lokalt via partnerskaber.

Spørgsmål og svar

 • Hvad er Byrådets politiske målsætninger for at indfri visionen?

  Bibliotekernes rolle i lokalområderne

  Bibliotekerne skal være centre for lokale fællesskaber, der skaber liv og øger livskvaliteten i lokalområderne. Borgerne skal opleve biblioteket som et levende mødested med adgang til viden, oplevelser og fællesskab. Biblioteket er kommunens fremskudte post, der fremmer borgernes sociale engagement og nærdemokratiet. Målet realiseres i partnerskaber med lokale foreninger, erhverv og borgerne.
   

  Kulturstrøget og bymidten 

  Biblioteket vil øge borgernes kendskab til og udnyttelse af Kulturstrøget ved flere arrangementer og øget tilstedeværelse fra Stændertorvet til Rosenhaven. Bibliotekets store besøgstal skal udnyttes til at fremme visionen for et fysisk markeret Kulturstrøg. Bymidten skal derved styrkes som vækstdynamo for hele kommunen. Målet realiseres i partnerskaber med alle kulturinstitutioner på Kulturstrøget, handelslivet og borgerne.
   

  Den digitale borger

  Bibliotek og borgerservice skal styrke borgernes digitale kompetencer, så de mestrer deres (digitale) liv. Målet er digital dannelse, hvor borgerne forstår og behersker de offentlige, digitale løsninger og er bevidste om muligheder og faldgruber i det digitale landskab, fx de sociale medier. Tilbuddene skal aktiveres og markedsføres både på biblioteker og i det offentlige rum, fx på skoler og byernes pladser. Bibliotekets digitale medier inden for film, musik og litteratur skal samtidig profileres og synliggøres yderligere.
   

  IQ Roskilde

  Viden og innovation er på dagsorden i Roskilde Kommune. Biblioteket understøtter fokusområdet på flere arenaer: Fx den åbne skole, hvor biblioteket særligt vil fokusere på at øge elevernes digitale kompetencer og gøre dem til kompetente og kritiske brugere og producenter af IT. I samarbejde med Roskilde Museum vil biblioteket via BIMUS styrke borgernes adgang til deres lokalhistorie og samtidshistorie via fælles udstillinger, formidlingsprojekter og events. Som medlem af Dialogforum understøtter biblioteket samarbejdet mellem kultur, erhverv og turisme om vidensbaserede oplevelser, fx i regi af den nye nationalpark.

  Biblioteket vil desuden bidrage til, at Roskilde er en attraktiv bosætningskommune for internationale borgere og virksomheder. Målet realiseres via samarbejde med erhverv, uddannelser og kulturinstitutioner.
   

  Litteraturen – en vej til viden, oplevelser og fællesskab

  Litteraturen er en kerneydelse på biblioteket. Litteraturen giver indsigt, udfordrer og underholder. Den gør os klogere på vores liv. Som et af landets seks centralbiblioteker er Roskilde stærkt forsynet med materialer til alle målgrupper. Biblioteket skal fremme borgernes lyst til læsning som veje til viden, læsekompetencer og oplevelser. Der er fokus på fællesskab og oplevelser omkring litteraturen via læseklubber, digital litteratur, forfatterarrangementer, forfatterskoler for unge og utraditionel litteraturformidling rettet mod både de yngste og ældste. Målet realiseres på alle biblioteker, på digitale platforme, på arbejdspladser, uddannelser og institutioner samt i det offentlige rum, fx parker, pladser og boligområder.

 • Hvilke politiske mål for området sætter Byrådet særligt fokus på i de næste par år?

  Bibliotekernes rolle i lokalområderne

  Aktive borgere. Borgere medinddrages til at igangsætte nye initiativer med biblioteket og arkiverne som ramme og facilitator. Nye muligheder udfoldes og både nye og gamle brugere af biblioteket kommer i spil.

  Målemetode

  • I lokalområderne øger de fem lokalbiblioteker antallet af arrangementer med gennemsnitligt 20 % i 2015-16. 
  • De fem lokalbiblioteker afvikler årligt hvert minimum to arrangementer, som borgerne er med til at skabe.

   

  Kulturstrøget og bymidten

  Det levende kulturstrøg Biblioteket aktiverer Kulturstrøget ved året igennem at skabe innovative og borgerinddragende arrangementer for alle målgrupper ved bibliotekets bagside mod Kulturstrøget.

  Målemetode

  • Mindst to store events på tværs af kulturinstitutioner og andre aktører på og omkring Kulturstrøget årligt. 
  • Mindst 20 arrangementer årligt på Kulturstrøget med biblioteket som afsender.  

  Aktiv formidling af Kulturstrøget i byrummet: Biblioteket og arkiverne vil formidle historien og sætte fokus på Kulturstrøget i regi af BIMUS – samarbejdet med Roskilde museerne. Det sker fx i passagen ved Kvickly, der aktiveres med digitale og analoge kommunikationsformer.

  Målemetode

  • Mindst to digitale, interaktive projekter i passagen ved Kvickly i samarbejde med Roskilde Museum (BIMUS) og RUC. 
  • Udvikling af koncept der peger på Kulturstrøget fra andre steder i byrummet.

   

  Den digitale borger

  Lære borgerne at mestre deres digitale hverdag Der skabes tilbud med udgangspunkt i borgernes forskellige behov, fx øge børnenes kendskab til konsekvenser af deres færden på nettet. Biblioteket designer tilbud, som passer til målgruppernes ønsker og behov samt bidrager til digital dannelse.

  Målemetode

  • Biblioteket designer minimum to nye koncepter, der understøtter digital dannelse og læring.
  • Biblioteket tilbyder minimum 100 introkurser og workshops årligt på tværs af alle biblioteker.
    

  Markedsføring af bibliotekets digitale tilbud Ekstra fokus på bibliotekets mange digitale tilbud inden for film, litteratur, spil, databaser mv. Tilbuddene profileres internt på bibliotekerne og i det offentlige rum, så de synliggøres og kendskabet øges.

  Målemetode

  • Minimum to nye markedsføringskoncepter for bibliotekets digitale tilbud udvikles og testes.
    

  IQ Roskilde

   Internationale vinkler ”Life in Denmark – Roskilde” Biblioteket har fokus på at øge tilknytningen til og attraktionen ved at bo i Roskilde for nye, internationale borgere, fx i virksomheder og på RUC. Velkomstmapper, kurser i selvbetjening, bedre information til nye borgere, fx i samarbejde med rådhuset.

  Målemetode

  • Minimum 10 arrangementer med særligt fokus på målgruppen, fx booktalks, guidede ture, newcomer middage.

   

  Litteraturen – læsning, oplevelser, fællesskab

  Litterære fællesskaber Biblioteket skaber fællesskaber omkring litteraturen for både børn, unge og voksne med fokus på både aktuelle og nye brugere af biblioteket. Fx via forfatterskoler, lytteklubber, læseklubber, tænkepauser, oplæsning, borger-til-borger anmeldelser, formidling til de mindste mv.

  Målemetode

  • Facilitering og rammesætning af 7 typer litterære fællesskaber.
  • Nyt festivalkoncept udvikles.

Kontakt

Roskilde Bibliotekerne
Dronning Margrethes Vej 14
4000 Roskilde
Afdeling Roskilde Bibliotekerne
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 50 00

Senest opdateret

30.11.2017