You are here

Dagtilbudspolitik

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Byrådsgodkendt 28. oktober 2015.

Vision: I Roskilde Kommunes dagtilbud skal alle børn trives og deres nysgerrighed, kreativitet og lyst til leg og læring skal støttes og udfordres.

Spørgsmål og svar

 • Politiske målsætninger for at indfri visionen:

  • Dagtilbud skal styrke alle børns trivsel, udvikling og læring
  • Børn skal have vellykkede overgange og sammenhængende forløb mellem hjem og dagtilbud, mellem dagtilbud og mellem dagtilbud og skole
  • Forældrenes inddragelse i børnenes trivsel, udvikling og læring skal styrkes
  • Alle børns sproglige udvikling skal styrkes
 • Politiske mål der sættes særligt fokus på:

  Trivsel, udvikling og læring

  Målet er, at børnemiljøet i dagtilbud aktivt understøtter børns leg og læring og har gode betingelser for nærvær og fordybelse, ude såvel inde. Rum, rammer og materialer skal være foranderlige, så de altid inspirerer og understøtter den aktuelle børnegruppes trivsel og læring. Børns oplevelser af egne læreprocesser og læring skal gøres synlig både for børnene selv og for de voksne omkring dem.

  Målemetode:

  Der gennemføres en kortlægningsundersøgelse i efteråret 2016, hvori børns muligheder for trivsel, udvikling og læring indgår.

  Vellykkede overgange og sammenhængende forløb

  Målet er, at alle børn oplever gode og trygge overgange mellem hjem og dagtilbud, mellem dagtilbud, og mellem dagtilbud og skole. I overgangen mellem dagtilbud og skole, skal dagtilbud og skole samarbejde om fælles læringsbegreber, tilrettelægge længerevarende samarbejdsforløb med børnene samt indgå formaliserede samarbejdsaftaler.

  Målemetode:

  Der gennemføres en evaluering i 2. og 3. kvartal 2016, hvori arbejdet med at etablere gode overgange mellem tilbuddene, herunder om der er udarbejdet og anvendes samarbejdsaftaler mellem dagtilbud og skole, og om der er gennemført længerevarende samarbejdsforløb indgår.

  Forældreinddragelse

  Målet er, at forældre inddrages i børnenes trivsel, udvikling og læring. Den daglige dialog med forældre skal prioriteres og forældre skal have gode muligheder for at understøtte børnenes trivsel, udvikling og læring i samarbejde med dagtilbuddene. Derfor skal dagtilbuddene synliggøre planlagte aktiviteter, hvilke aspekter i børns leg og læring der er fokus på i aktiviteterne, og hvordan forældre kan støtte op om barnet og aktiviteterne.

  Målemetode:

  Der gennemføres en kortlægningsundersøgelse i efteråret 2016, hvor det undersøges i hvor høj grad forældre oplever sig inddraget i barnets trivsel, udvikling og læring.

  Sproglig udvikling

  Målet er, at alle børn udvikler deres sprog og tilegner sig de kompetencer, de skal bruge her og nu, men også senere for at klare sig godt i skolen og i livet. Det skal blandet ske ved, at dagtilbud arbejder målrettet med at tilbyde børnene alsidige og inspirerende sproglige læringsmiljøer, og ved at dagtilbuddene samarbejder tæt med forældre om børnenes sprogudvikling. Dagtilbud skal arbejde systematisk med at finde alle børn, som har brug for fokuseret og særlig sprogstimulering.

  Målemetode:

  Alle treårige børn sprogvurderes med et forskningsbaseret sprogvurderingsmateriale. Og de femårige, der har modtaget en særlig indsats på grund af sprogscreeningen som treårige, screenes igen som femårige.

Kontakt

Dagtilbud
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

18.02.2019