You are here

Ejendomsstrategi

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Godkendt i byrådet 9. maj 2018.

Roskilde Kommune skal udvikle kommunens ejendomme, så de understøtter nuværende og fremtidige behov for løsningen af kerneopgaven.  Den samlede ejendomsportefølje skal udnyttes optimalt og forvaltes økonomisk effektivt, samtidig med at der lægges vægt på bæredygtighed.

Spørgsmål og svar

 • Hvad er Byrådets politiske målsætninger for at indfri visionen?

  Formålet med ejendomsstrategien er at sætte retningen for forvaltningen af ejendomsområdet (ejede og lejede ejendomme) i de kommende år. Ejendomsstrategien udmøntes gennem 4 politiske målsætninger. 

  Ejendomsstrategiens målsætninger er: 

  1. Optimering af kommunens ejendomsportefølje
  2. Bedre vedligeholdelse af kommunens ejendomme
  3. Bæredygtige ejendomme
  4. Bedre adgang til kommunens ejendomme
    
 • Hvilke politiske mål for området sætter Byrådet særligt fokus på de næste år?

  Ejendomsstrategiens målsætning er nedbrudt i 2-3 delmål. Strategien skal løbende udmøntes i handleplaner, hvor det fastlægges, hvilke konkrete indsatser og aktiviteter, der skal gennemføres for at virkeliggøre visionen for ejendomsområdet.

  1. Optimering af kommunens ejendomsportefølje

  • Færre m2
  • Lavere ejendomsudgifter pr. m2
  • Mere kvalitet for færre penge

   

  2. Bedre vedligeholdelse af kommunens ejendomme

  • Reducere vedligeholdelsesefterslæb
  • Mere ensartet vedligeholdelsesniveau

   

  3. Bæredygtige ejendomme

  • Energirenovering ved positiv business case
  • Fokus på totaløkonomi
  • Social og miljømæssig bæredygtighed

   

  4. Bedre adgang til kommunens ejendomme

  • Åbne ejendomme
  • Brugervenlig og handicapvenlig adgang

Publikationer

Kontakt

Økonomi og Ejendomme
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Vicekommunaldirektøren
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

28.09.2018