You are here

Hvordan udvikler vi Roskilde Kommune mere bæredygtigt?

150 borgere i Roskilde Kommune har sammen med Tænketanken Mandag Morgen arbejdet med bæredygtighed i projektet 'Vores stemmer'

Projektet, der løb fra januar til april 2019, blev til på baggrund af en bevilling fra A.P. Møller Fonden til at udvikle, afprøve og evaluere et koncept om aktiv borgerinddragelse og fejring af demokratiet gennem afholdelse af en række lokale og nationale borgermøder. Ud over Roskilde Kommune har også Varde og Assens Kommuner deltaget i projektet.

Formålet med Vores Stemmer er at fremme den demokratiske samtale mellem borgere og politikere. Det er derfor op til begge parter at fortsætte dialogen efter ønske. Temaet for samtalen i Roskilde var: ”Hvordan udvikler vi Roskilde Kommune mere bæredygtigt?”.

I Roskilde Kommune blev der sendt invitationer ud til 2*5000 statistisk tilfældigt valgte borgere. 150 borgere mødte op til en hel dags workshop den 9. februar 2019, hvor der blev diskuteret emner inden for temaet ”Hvordan udvikler vi Roskilde Kommune mere bæredygtigt?” Her blev der i alt formuleret og arbejdet med 37 ideer. Efter en afstemning sidst på dagen blev 10 ideer udvalgt af borgerne til videre udviklingsarbejde, som 30 frivillige borgere herefter arbejdede videre med henover 3 ideværksteder. I løbet af disse ideværksteder blev de 10 ideer til 7, som blev præsenteret 6. april 2019 for byrådsmedlemmer samt øvrige interesserede i Den Gamle Byrådssal.

De 7 ideer var:

 • Fællesskaber i forskellige boformer, dialog, mødesteder
 • Glowing Plant – Selvlysende træer
 • Udfasning af brændeovne i Roskilde
 • Affaldssortering / CO2
 • Affald og genbrug
 • Bæredygtig festival
 • Klimatilpasning

Præsentationen fra den 6. april ses her.

Spørgsmål og svar

 • Hvorfor hedder det VoresStemmer*Roskilde?

  Roskilde Kommune deltog i projektet VoresStemmer, der er et initiativ fra Tænketanken Mandag Morgen. Formålet med projektet var at udvikle og forny lokaldemokratiet, styrke båndet mellem politikere og borgere, og engagere flere borgere i politikudvikling. Projektet blev støttet af A.P.Møller Fonden. Læs mere om projektet på Mandag Morgens hjemmeside voresstemmer.mm.dk

 • Hvem er Tænketanken Mandag Morgen?

  Mandag Morgen er en politisk uafhængig tænketank, der bl.a. arbejder med at udvikle fremtidens demokratiske fællesskaber. Læs mere om Tænketanken Mandag Morgen: taenketanken.mm.dk

 • Vil du lave dit eget borgermøde?

  Tænketanken Mandag Morgen har lavet en håndbog til dem, der har lyst til at holde et VoresStemmer Borgermøde i dit lokalområde – det kan være på den lokale skole, biblioteket, i et foreningslokale eller hjemme hos dig selv. Læs mere på Mandag Morgens hjemmesiden og hent håndbogen. (Håndbogen er nederst på siden).

 • Hvordan blev de inviterede borgere valgt?

  De 5000 borgere modtog en invitation i deres postkasse var valgt tilfældigt ud. Vi sendt invitationer ud til borgere spredt ud på både by og land i kommunen og vi valgte fra 16 år og opefter. Invitationerne var sendt ud via borgernes e-boks. 

 • Evaluering af borgermøde den 9. februar 2019

  Tænketanken Mandag Morgen har lavet to evalueringer fra borgermødet i april:

 • Hvem kan jeg henvende mig til, hvis jeg har spørgsmål?

  Har du spørgsmål til Roskilde Kommune om samarbejdet eller forløbet, kan du kontakte specialkonsulent Pernille Kapler Andersen på tlf. 4631 8028 eller pernilleka@roskilde.dk

  eller specialkonsulent Trine Keinicke Sørensen på tlf. 4631 3618 eller trineks@roskilde.dk

Senest opdateret

09.07.2019