You are here

Ledig på kontant- eller uddannelseshjælp

Er du ledig og ikke medlem af en a-kasse, kan du søge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Du kan modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis du ikke kan forsørge dig selv og din familie - og i øvrigt ikke har andre muligheder for forsørgelse. For at få kontant- eller uddannelseshjælp skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, dvs. være tilmeldt Jobnet.dk som ledig. Du skal også stå til rådighed for tilbud og indsatser, der skal hjælpe dig på vej mod job eller uddannelse.

Kontanthjælp?

Du kan søge kontanthjælp, hvis du er fyldt 30 år eller er under 30 år og har en erhvervsuddannelse. Når du får kontanthjælp, skal du aktivt søge job og deltage i forskellige tilbud (fx nyttejob, virksomhedspraktik eller lignende).

Uddannelseshjælp?

Du kan søge uddannelseshjælp, hvis du er under 30 år og IKKE har en erhvervsuddannelse. Når du er på uddannelseshjælp, bliver du mødt med krav om at gå i gang med en uddannelse hurtigst muligt. Indtil du kan starte på en uddannelse, skal du deltage i beskæftigelsesrettede eller uddannelsesrettede tilbud.

OBS! Er du mellem 18 og 29 år, skal du kontakte Ungeguiden og IKKE jobcentret.

Sådan søger du kontant- eller uddannelseshjælp!

 1. Meld dig ledig på Jobnet.dk
   
 2. Søg enten kontant- eller uddannelseshjælp via selvbetjeningsløsningen nedenfor.

  Her skal du blandt andet svare på, om du har været i Jobcentret og melde dig ledig. Hvis du allerede har været i enten Roskilde Jobcenter eller Ungeguiden og melde dig ledig, kan du svare ’ja’. Ellers svarer du naturligvis bare ’nej’.

  Du skal bruge din NemID for at søge digitalt. Hvis du ikke har NemID, kan du udfylde skemaet digitalt, printe ud, underskrive og sende det sammen med dokumentationen til Ydelsescenter, Rådhusbuen 3, 4000 Roskilde.
   
 3. Henvend dig derefter i Roskilde Jobcenter (eller Ungeguiden på Bakkesvinget 67, hvis du er under 30 år).

  Normalt skal du møde op personligt og kan altså ikke nøjes med at ringe eller skrive. Lige nu er der ændret på denne procedure, som du kan se her: Midlertidige lukninger og omlægninger Her skal du få information  under punktet : "Jobcentret og Ungeguiden".

Brug for hjælp til selvbetjening?

 • Ring til Den digitale hotline på 70 20 00 00

Godt at vide om kontant- og uddannelseshjælp

 • Hvad sker der, når jeg har søgt kontant- eller uddannelseshjælp?

  Ydelsescenter går i gang med at behandle din ansøgning, så snart den (og den rette og nødvendige dokumentation) er modtaget.

  Du kan tidligst få kontant- eller uddannelseshjælp, fra det tidspunkt du søger og er meldt ledig i jobcentret eller UngeGuiden. Hjælpen udbetales i øvrigt bagud og indsættes på din NemKonto.

  Hvis den nødvendige dokumentation ikke er modtaget senest 10 dage fra ansøgningstidspunktet, får du automatisk afslag. Herefter må du melde dig ledig og søge igen, hvis du stadig ikke kan forsørge dig selv. Se herunder, hvilken dokumentation vi skal bruge.

 • Hvilken dokumentation skal kommunen bruge?

  For at behandle din ansøgning om kontant- eller uddannelseshjælp, skal kommunen bruge forskellige former for dokumentation. 

  Social begivenhed

  • Ophørt arbejde (fyreseddel/opsigelse eller tilladelse til at kontakte arbejdsgiver)
  • Dokumentation for afbrudt eller afsluttet uddannelse samt SU oversigt
  • Dokumentation for ophørt understøttelse fra A-kasse eller sygedagpenge

  Indtægts- og formueforhold

  • Lønsedler fra de sidste tre måneder
  • Ægtefælles lønsedler fra de sidste tre måneder
  • Kontooversigt fra dags dato fra din bank
  • Kontoudtog for de sidste tre måneder for alle konti fra din bank
  • Ægtefælles kontooversigt (engagementsoversigt) fra dags dato
  • Ægtefælles kontoudtog for de sidste tre måneder for alle konti
  • Dokumentation for kapitalpension/pensionsopsparing (hent din pensionsrapport fra pensionsinfo)
  • Dokumentation for spærret børneopsparing
  • Dokumentation for anden formue

  Boligforhold og særlig støtte

  • Dokumentation for betalte boligudgifter for de sidste 3 måneder (herunder husleje, varme, el, vand, ejendomsskat).

  Hvis du ikke er dansk statsborger eller er i tvivl om du fx opfylder opholdskravet, kan du kontakte Ydelsescentret og på 46 31 30 00 og spørge, hvilken dokumentation, vi skal bruge.

 • Hvor meget kan jeg få i kontant- eller uddannelseshjælp?

  Du kan se alle taksterne på de forskellige ydelser på borger.dk. Klik derefter "Dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge" og herefter på ’Kontanthjælp’ i menuen til venstre.

 • Hvor længe skal jeg have været i Danmark for at få uddannelses- eller kontanthjælp?

  Du skal have boet lovligt i Danmark (eller Grønland og Færøerne) i mindst 9 ud af de sidste 10 år for at kunne få kontant- eller uddannelseshjælp.

  Dette opholdskrav gælder både udlændinge og danske statsborgere, men dog ikke for EU-/EØS-borgere.

 • Hvor meget skal jeg have arbejdet for at få kontant- eller uddannelseshjælp?

  Du skal have have haft et ordinært arbejde, der svarer til 2 år og 6 måneders fuldtidsarbejde inden for de seneste 10 år, for at modtage kontant- eller uddannelseshjælp. Det svarer til 4.810 løntimer.

 • Må jeg leje et værelse ud, når jeg er på kontant- eller uddannelseshjælp?

  Du kan godt leje et værelse ud, uden at lejeindtægten modregnes i din kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

  Du må højest have én lejer, og udlejningen skal følge reglerne i lejeloven. Selvom lejeloven ikke stiller udtrykkeligt krav om en lejekontrakt, kræver Ydelsescentret, at du kan fremvise en kontrakt, så du kan dokumentere den aftalte leje, og at lejelovens krav er opfyldt.

  Hvis du modtager særlig støtte til høje boligudgifter (§ 34), vil lejeindtægten dog blive fratrukket din husleje, inden beregning af den særlige støtte.

 • Jeg er uddannelsessøgende

  Som uddannelsessøgende har du som hovedregel ikke ret til hverken kontant- eller uddannelseshjælp.

  Det gælder også, selvom du ikke kan få SU.

  Hvis du fx har taget studentereksamen i juni og har søgt om optagelse på universitetet til september, kan du ikke få kontant- eller uddannelseshjælp i sommerferien.

 • Jeg er nyuddannet

  Som nyuddannet kan du godt søge kontanthjælp. Når du har afsluttet din uddannelse, skal du melde dig ind i en a-kasse inden for 14 dage. Fra du har indmeldt dig i a-kasse/meldt dig ledig på Jobcentret, og til du begynder at optjene dagpenge, går der en måned – også kaldet ’karensperioden’. I denne periode kan du søge uddannelses- eller kontanthjælp.

  Kontanthjælpen udbetales tidligst fra ansøgningstidspunktet. Det er derfor en god idé at henvende sig til Jobcentret allerede den dag, du afslutter din uddannelse eller den dag, du får forhåndsgodkendt dit afsluttende speciale.

Den Digitale Hotline logo grafik

Brug for hjælp? Ring til Den Digitale Hotline

Har du brug for hjælp til selvbetjening eller har du generelle spørgsmål?

Kontakt

Ydelsen
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 30 0 0

Senest opdateret

15.01.2021